Meccano-tracé

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Meccano-tracé zorgt voor een betere spreiding van de verkeersstromen. Dat stelt actiegroep stRaten-generaal op basis van een nieuw rapport van het Vlaams Verkeerscentrum, waarin het Meccano-tracé werd onderzocht in combinatie met variabele (gedifferentieerde) tol. 'Het Oosterweeltracé trekt te veel verkeer weg bij de Kennedytunnel, waardoor de Luchtbalwijk te veel verkeer moet slikken.' 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen. Ongeveer vijfhonderden belangstellenden woonden woensdagavond de infoavond bij van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal over de keuze van de Vlaamse regering voor de Oosterweelverbinding. Manu Claeys vergeleek met het Meccano-tracé, dr. Dirk Avonts (Groen) besprak de gevolgen van de keuze voor BAM voor de leefbaarheid en de volksgezondheid.

Ademloos-voorzitter Wim van Hees beschuldigde de regering van "systeemfouten".

LM
Gazet van Antwerpen 06-03-2014 pag. 18

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Waarom schenkt het stadsbestuur havengronden aan BAM nog voor er duidelijkheid is over de milieueffecten van het BAM-tracé? Hoe zit het nu juist met de Oosterweelverbinding? BAM wil het doorgaand verkeer door de stad, terwijl stRaten-generaal het verkeer er zoveel mogelijk buiten wil houden. Waarom houden politici koppig vast aan het BAM-tracé, terwijl alle specialisten het afwijzen? We gaan ons geheugen even opfrissen bij Manu Claeys van stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Humo 3735 hekelt Kris Peeters de traagheid van de democratische besluitvorming, en valt hij personen en organisaties aan die gebruik maken van wettelijke procedures. Die procedures zijn er deels gekomen onder druk van de Europese Unie, en dienen om de burger tegen willekeur te beschermen. Peeters gaat voorbij aan het gegeven dat in een aantal dossiers niet alleen actiegroepen, maar ook ernstige studiebureaus soortgelijke conclusies bereiken over zijn beleid. Dat blijkt bijzonder pijnlijk in drie dossiers rond mobiliteit en economische ontwikkeling.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dave Sinardet is politicoloog aan de universiteiten van Brussel (VUB en FUSL) en Antwerpen (UA). Zijn column verschijnt voortaan tweewekelijks op woensdag. Hoe weet een Antwerpenaar dat de verkiezingen in aantocht zijn? Politici beginnen ongevraagd liedjes van De Strangers te zingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hij stelde, vond de overheid, te veel vragen. Als straf verliest hij nu zijn grondrecht op informatie. Dit is het verhaal van Peter Verhaeghe uit Diest. 'Een politicus die veel vragen stelt, is een goed politicus. Een burger die hetzelfde doet, wordt veroordeeld.'

We beloven commotie, straks. Maar eerst, om dit verhaal te kaderen, een lange inleiding. Dit stuk gaat vooral over artikel 32 van de grondwet. Geen vrees voor saaiheid evenwel: er zitten genoeg ingrediënten in waar Kafka wis en zeker jaloers op zou zijn geweest. Misschien ook op ons hoofdpersonage.

Pages