meccano

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos hebben een lijvig dossier klaar voor de Raad van State over de beslissingsprocedure rond de Oosterweelverbinding. Toch hopen ze niet tot een juridische veldslag te moeten overgaan. 'Met een paar maanden van bijkomende berekeningen kan de Vlaamse regering nu een lange periode van stilstand vanaf uiterlijk 2016 vermijden', stellen ze. StRaten-generaal en Ademloos scharen zich zo achter het voorstel van Open VLD en Groen voor extra onderzoek.

De Tijd 20-03-2014 pag. 6

Kort antwoord: 

Koen Kennis, bestuurder bij BAM en schepen van mobiliteit in Antwerpen beweerde dat stRaten-generaal zelf niet wilde dat haar tracé werd gemeten met variabele tol. Niets is minder waar.

stRaten-generaal was de eerste die het concept variabele tol heeft gepromoot voor Antwerpen. Toen de Vlaamse regering en het VVC op basis van berekeningen nog beweerden dat alleen een vrachtwagenvrije Kennedy en tol in de Oosterweel goede mobiliteit opleverden.

stRaten-generaal heeft dan ook onmiddellijk toen BAM vroeg om alleen hun tracé te berekenen met variabele tol, verzocht dit ook te doen voor Meccano en Oosterweel Noord. Meermaals. BAM, de expert van TV SAM en de Vlaamse regering kozen er echter voor om dit niet te doen. Waardoor het MER niet volledig is en geen juridisch of maatschappelijk draagvlak heeft.

Ondertussen zijn er bijkomende mobiliteitsberekeningen doorgevoerd, maar nog steeds niet in het MER ondergebracht. En men toont nog steeds geen doorrekeningen naar uitstoot en lawaai toe. En daar dient een MER juist voor: om de impact van tracés op mens en milieu te tonen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ik ben niet zo van de open brief. Toen het journalistieke voetbalestablishment een paar weken geleden zo'n brief de wereld in stuurde, stond mijn naam daar uitdrukkelijk niet onder. Toen ik ook nog eens het woord holistisch zag staan, wist ik: not my cup of tea. Maar dit is er toch één, uit eigen naam, gericht aan de heer Bart De Wever, mijn burgemeester, want ik woon in Antwerpen.

Beste burgemeester,

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De informatie avond van stRaten-generaal en Ademloos lokte, woensdagavond meer bezoekers dan ooit naar de Horta, terwijl op TV voetbal geprogrammeerd stond. De indruk, op sociale media, dat ‘de Antwerpenaar’ kwaad is, klopt. Het waren goede presentaties en op het eind van de avond straalde iedereen optimisme uit, van ‘we zijn goe bezig en geven er een lap op’.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanavond organiseren denktank stRaten-generaal en actiegroep Ademloos een info-avond over de Oosterweelverbinding in zaal Horta, boven het Grand Café Horta in Hopland 2. De bijeenkomst begint om 20 uur.

"We verwachten heel veel volk", zegt Wim van Hees van Ademloos. "Het is onze eerste infoavond na de Valentijnsbeslissing van de Vlaamse regering en we weten dat heel wat Antwerpenaars zich ongerust maken over de plannen van Kris Peeters en co."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroepen tegen het BAM-tracé geven hun strijd niet op.Woensdagavond zetten ze hun argumenten kracht bij tijdens een infoavond in zaal Horta. "De vergelijking van de Sportpaleissite tussen BAM en Meccano geeft een wereld van verschil", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal.

Pages