meccano

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

StRaten-generaal reageert vrijdag ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering om voor het Oosterweeltracé te kiezen.

 

De actiegroep benadrukt dat haar Meccanotracé het best uit het MER-rapport kwam op het vlak van gezondheid en goed werkt inzake mobiliteit. StRaten-generaal hekelt verder dat de regering nu nog bijkomende aanpassingen wil doen die niet onderzocht werden in het MER-rapport, zodat een vergelijking met het Meccanotracé onmogelijk wordt. “Dit houdt procedureel geen stand”, klinkt het.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De PVDA+ reageert ontzet op de geforceerde beslissing van de Vlaamse regering om de Oosterweelverbinding toch door te duwen. “Normaal gezien verwacht je van een regering dat ze naar een hoogtepunt gaat op het einde van haar legislatuur. Maar deze regering heeft met haar Noriant-akkoord een historisch dieptepunt bereikt. Wie Valentijn viert met beton en fijn stof kan nooit een duurzame relatie met gezondheid en mobiliteit uitbouwen”, zo zegt Peter Mertens in een eerste reactie op het Valentijnsakkoord.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
D-day voor Antwerpen, vandaag. Deze voormiddag beslist de Vlaamse regering welk tracé wordt gekozen om de Ring rond Antwerpen te ontsluiten. Twee tracés zijn er officieel nog in de running: Meccano en BAM, beter bekend als Oosterweel. Maar dat de keuze op Oosterweel valt, lijkt vast te staan. Al is het nog uitkijken naar de afwijkingen die er nog zullen volgen op het initiële voorstel.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wacht eens even, WAT hadden de inwoners van Antwerpen nu ook weer weggestemd? De brug, of het BAM-tracé???

Nee meneer Peeters,

de vraag waar de volksraadpleging over ging was "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne. Ja of neen?"

Toen wist u het nog:

Even terug in de tijd, gewoon, om zeker te zijn....

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil de brug van de Antwerpse ring over het Albertkanaal vervangen door een tunnel, ter verfijning van het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding. Dat schrijven Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws woensdag. Actiegroep stRaten-generaal noemt het idee "een belangrijke mentale omslag op politiek niveau", maar waarschuwt ervoor dat bij een dergelijke constructie het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring nog steeds onmogelijk zou blijven.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemeentebestuur van Zwijndrecht-Burcht is zijn vertrouwen in de MER-administratie helemaal kwijt na de bekendmaking van het milieueffectenrapport van de Oosterweelverbinding. "Vast staat dat het Oosterweelscenario de situatie in Zwijndrecht op vlak van geluidshinder en CO2-uitstoot verder zal doen ontsporen", aldus burgemeester André Van de Vyver (Groen), die ook na een beslissing van de Vlaamse regering "niet wil berusten".

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit schrijft Knack in een artikel over ‘alles wat we moeten weten over Oosterweel’: Na voldoende handtekeningen te hebben verzameld, dwongen de protestgroepen op 18 oktober 2009 een volksraadpleging af. Het referendum stelde slechts één simpele vraag: JA voor de Lange Wapper of NEE tegen de Lange Wapper. Een derde van de Antwerpenaren kwam opdagen en 60 procent stemde tegen. Het Antwerps stadsbestuur gaf het advies door aan de Vlaamse regering. Want die heeft nog steeds het laatste woord.  Sorry mensen, het ging wel degelijk over het tracé!

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Opnieuw meer dan 10.000 maal NEEN tegen het BAM tracé

Elisabeth Van de Poel is voorstander van het Meccanotracé. Als bezorgde burger die iets wil doen, verzamelde ze 10200 handtekeningen tegen het BAM tracé met de bedoeling die op het schoon verdiep aan de Antwerpse burgemeester af te geven. Ze geraakte tot bij de schepen van mobiliteit. Die legt de nadruk op economie en dreigt met erge gevolgen als de Antwerpse burger de politici niet zou volgen

Pages