Mensen maken de stad

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zet een park op de ring. Stem op een pro Meccano partij. Met deze tekst op een reuzengroot spandoek aan Café des Arts, voeren Ademloos en stRaten-generaal twee weken campagne voor de Meccanopartijen.

De verdieping boven Café des Arts op de hoek van de Frankrijklei en de Teniersplaats wordt het tijdelijke hoofdkwartier van de twee actiegroepen.

Er zullen voordrachten gegeven worden, debatten georganiseerd, ook concerten en andere evenementen komen aan bod.