mensenrechten

N-VA: “Vlaanderen kan zonder plastic zakjes”

Halverwege 2015 keurde het Europees Parlement een wet goed die het gebruik van plastic zakjes in de EU met 80% moet verminderen. Met een gemiddelde van 98 zakjes per inwoner per jaar doet België het niet slecht, maar tegen 2025 mogen dat er nog maximaal 40 zijn. Bart Nevens (N-VA) vraagt aan minister Schauvliege (CD&V) om ambitie te tonen. Goed idee, vinden wij. Hier nog enkele extra suggesties.

Check onze ideeën

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 29 mei was het drie jaar geleden dat in Wetteren een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid doorging: op een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen zouden de actievoerders planten vervangen door biologische soorten die net zo resistent zouden zijn. Met de actie wilden ze aanklagen dat de overheid zonder enig publiek debat voluit kiest voor het weinig duurzame agro-industriële landbouwmodel van de grote monoculturen, waarbij de ter discussie staande gentechnologie vooral tot gevolg heeft dat zaaigoed gepatenteerd en dus strikt eigendom van grote bedrijven wordt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als het welzijn van een maatschappij kan worden afgemeten aan haar taalgebruik, dan gaat het goed met ons land. Je kunt geen krant openslaan, geen radio luisteren, geen televisiejournaal bekijken zonder om de oren te worden geslagen met woorden als ‘fileleed', ‘verkeerschaos' en ‘sneeuwellende'. Zwaar beladen termen die bij nader inzien niet méér betekenen dan dat ons geduld op de proef wordt gesteld.

Kan het zijn dat hier mensen aan het woord zijn die alleen maar witte sneeuw hebben gezien en nog nooit zwarte?