MER-procedure

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

R11mis wil met enkele acties de aandacht opnieuw vestigen op de problematiek van de geplande R11bis. Het jaar 2012 werd getekend door grote stilte in dit dossier; ondanks de hernieuwde opdracht die Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx kreeg om het dossier te behartigen, kwam er niets naar buiten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroep StRaten-generaal vraagt de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de werken aan de nieuwe gevangenis van Beveren stil te leggen in afwachting van een uitspraak over de gevraagde nietigverklaring van de bouwvergunning.

 

 

De actiegroep neemt het niet dat de werken in juni al startten, terwijl de Regie der Gebouwen aan de Raad in februari verklaarde te wachten met de werken tot er een uitspraak ten gronde is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BEVEREN - De Antwerpse actiegroep StRaten-generaal vraagt de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de werken aan de nieuwe gevangenis van Beveren stil te leggen, in afwachting van een uitspraak over de gevraagde nietigverklaring van de bouwvergunning.

De actiegroep neemt het niet dat de werken in juni al startten, terwijl de Regie der Gebouwen aan de Raad in februari verklaarde te wachten met de werken tot er een uitspraak ten gronde is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) heeft aan de bureaus Grontmij en Witteveen+Bos opdracht gegeven om de definitieve studie te maken voor het ontwerp van de Oosterweelverbinding. Het gaat om het gedeelte op de rechteroever, bestaande uit de zogenaamde Oosterweelknoop voor de ontsluiting van de haven, het tunnelcomplex dat de Lange Wapper vervangt en de beruchte paperclip die het geheel moet aansluiten op de Ring.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal hebben de Europese Commissie aangeschreven omdat Vlaanderen tegelijk het Meccano-tracé onderzoekt als alternatief voor de Oosterweelverbinding én datzelfde tracé onmogelijk dreigt te maken door er een gevangenis op te bouwen.

 

Het alternatievenonderzoek maakt deel uit van een milieueffectenrapport (MER) waarover Europese richtlijnen bestaan en volgens de actiegroepen zal Europa zo'n precedent niet kunnen smaken.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

N-VA, CD&V en SP.a, de partijen van de Vlaamse meerheid, dienden een resolutie in over de Antwerpse mobiliteit. In deze resolutie vragen de parlementsleden van de meerderheid aan de Vlaamse regering om het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit integraal en zo snel mogelijk uit te voeren.