MER

afbeelding

Vlaams minister van Ruimtelijke ordening Philippe Muyters (N-VA) heeft ‘gehandeld volgens het decreet’ en er valt hem in het Oosterweeldossier niets te verwijten. Dat stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in Villa Politica. Hij zegt ook zich ‘geërgerd’ te hebben aan de partij Groen in de laatste rel rond de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De districtsraad stemde unaniem in met een voorstel om een aantal deskundigen inzake overkapping van autosnelwegen uit te nodigen.

Districtsraadslid Aziza Falki (PVDA+) stelde donderdag in de districtsraad voor om deskundigen van Ringland en de Groene Loper in Maastricht uit te nodigen. De Groene Loper in Maastricht is een 5 km lang groen park bovenop de A2, een van de drukste snelwegen van Nederland.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het lijkt complete stilstand in het dossier rond de Antwerpse Ring. Deze haalt nog enkel het nieuws vanwege nog meer files en ongelukken, statistieken die er één van de meest onveilige verkeerswegen van Europa van maken. Wel komt steeds meer aan de oppervlakte dat de Ring, door de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden, een sluipmoordenaar is. Oplossingen lijken verder af dan ooit. Toch bestaan er al zeven scenario's.
 

Persbericht stRaten-generaal

26 juni 2014

 

Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper!

 

Nieuw onderzoeksrapport Vlaams Verkeerscentrum levert eindelijk cijfermateriaal dat ontbrak in plan-MER Oosterweelverbinding

Daaruit leren we dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tolheffing

- de Kennedytunnel in afdoende mate ontlast

- het doorgaand verkeer effectief naar de tangenten leidt (weg van de huidige ring)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van 16 juni tot en met 14 augustus 2014 kunnen burgers voor het eerst sinds de volksraadpleging van 18 oktober 2009 formeel bezwaar aantekenen tegen de door de Vlaamse regering geplande Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Ademloos 2070, Ademloos en stRaten-generaal dienen een collectief bezwaarschrift in. Jij kunt dit bezwaarschrift tekenen. Jouw handtekening - en die van al je vrienden en familie - zijn een sterk signaal naar stad en Vlaanderen. Bekijk hier hoe je te werk kunt gaan:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De mensen achter Ringland zelf dan, trekken met een memorandum richting de politieke partijen. Ze willen dat de politici hun voorstel ondertekenen. Dan moeten ze er wel rekening mee houden na de verkiezingen. In het memorandum staat onder meer dat alle informatie rond het oosterweel dossier nog eens moet herbekeken worden.

 

 

Pages