MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemeentebestuur van Zwijndrecht-Burcht is zijn vertrouwen in de MER-administratie helemaal kwijt na de bekendmaking van het milieueffectenrapport van de Oosterweelverbinding. "Vast staat dat het Oosterweelscenario de situatie in Zwijndrecht op vlak van geluidshinder en CO2-uitstoot verder zal doen ontsporen", aldus burgemeester André Van de Vyver (Groen), die ook na een beslissing van de Vlaamse regering "niet wil berusten".

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit schrijft Knack in een artikel over ‘alles wat we moeten weten over Oosterweel’: Na voldoende handtekeningen te hebben verzameld, dwongen de protestgroepen op 18 oktober 2009 een volksraadpleging af. Het referendum stelde slechts één simpele vraag: JA voor de Lange Wapper of NEE tegen de Lange Wapper. Een derde van de Antwerpenaren kwam opdagen en 60 procent stemde tegen. Het Antwerps stadsbestuur gaf het advies door aan de Vlaamse regering. Want die heeft nog steeds het laatste woord.  Sorry mensen, het ging wel degelijk over het tracé!

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Morgen, 11 februari, communiceert stRaten-generaal over het vandaag vrijgegeven MER Oosterweelverbinding.

Maar naar aanleiding van wat er in de Standaard online en op ATV verscheen als zou dit rapport de regering sterken in haar keuze voor Oosterweel, wil Manu Claeys toch al dit meegeven:

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Is het verantwoord 7.000.000.000€ uit te geven als dat de gezondheid van maar 8% van de Antwerpenaren verbetert? Is er een oplossing voor Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem? De Vlaamse regering met Kris Peeters aan kop, spartelt als een duivel in een wijwatervat om een slecht project, tegen de wil van de bewoners, door te drukken.

Pages