MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onze politici schijnen nog steeds niet begrepen te hebben dat 'zuurstof' en niet 'stikstof' de Vlaamse competitiviteit vooruit helpt. Te Brussel werd recentelijk geopteerd voor het verbreden van de ring en kickt de Vlaamse regering op een prestigeproject Uplace of beter Astmaplace. Te Antwerpen probeert men nu met een listige voorstelling MER-rapport een duidelijk TOXISCH BAM tracé zwaar politiek georchestreerd door de strot van zijn 700.000 inwoners te duwen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een gepensioneerd econoom uit Ekeren is boos omdat er in de Oosterweel-discussie geen sprake meer is van het Consensusmodel. Philippe Deleu bedacht dat plan. "In het voorlopige plan-MER Oosterweel wordt ook mijn tracé (de A102, een tolvrije Liefkenshoektunnel en een ondertunnelde verbinding tussen de Liefkenshoek en de E17, red.) nog meegenomen.

Pages