MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN 05/12 (BELGA) = In de ontwerpteksten voor het plan-MER van de Antwerpse Oosterweelverbinding staan inderdaad verschillende fouten, maar die zullen allemaal tijdig worden rechtgezet voor de eindversie, die in januari wordt verwacht.

Dat heeft een medewerker van het studiebureau Antea, de coördinator van het plan-MER, donderdag verklaard in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, waar Antea samen met de Vlaamse dienst MER een toelichting kwam geven.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ondanks de twee jaar lange voorbereiding die het studiebureau Antea heeft gehad, staan er toch nog fouten in het milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding.

Op basis van dat rapport, dat op 21 januari definitief is, moet de Vlaamse regering een beslissing nemen over welk tracé het beste is om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse stadsbestuur wil niet dat de keuze voor de Scheldekruising afhangt van randvoorwaarden zoals een tolheffing of vrachtverbod. 'Vlaanderen moet de keuze voor de hardware loskoppelen van de keuze voor de software', zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Het duurde even voordat de experts van 't Schoon Verdiep de 2.000 pagina's van het Vlaams milieu-effectenrappport (MER) hadden doorgeworsteld. Dat rapport onderzoekt de impact van de trajecten op vlak van mobiliteit, ruimtelijke impact en leefbaarheid.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Oost-Vlaamse deputatie adviseert het ontwerp van het Plan Mer voor de Oosterweelverbinding ongunstig. Dat zegt gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld), onder meer bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. .
 
In het kader van het onderzoek naar het Plan Mer worden alle betrokken administraties en besturen gevraagd een advies te leveren over het ontwerp dat de voor- en nadelen van de vijf overblijvende alternatieven op een rij zet.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het gaat hier om de volgende in een serie van inmiddels tientallen voortgangsrapporteringen door BAM i.v.m. laat ons zeggen "het Oosterweeldossier". Daartoe behoort ook altijd een presentatie van het Rekenhof. Daartoe behoort deze keer ook een presentatie van het lopende MER onderzoek.

Dit onderzoek én de presentatie is in de ontwerp fase. Dat is voor advisering van enige tientallen organen, eigenlijk bijna allemaal overheid. Zie bericht hieronder met de listing. En voor validatie door de CEL MER, deel van het ministerie van milieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

College betrekt oppositie niet bij advies van de stad over MER

Het advies van de stad over het MER-onderzoek over Oosterweel wordt opgesteld zonder een debat vooraf in de gemeenteraad. Daar had de oppositie nochtans om gevraagd.

Onlangs werd de voorlopige versie van het MER-onderzoek naar het BAM-tracé en de alternatieven afgerond.

In december moet het stadsbestuur op basis van dat 2000 pagina's tellende rapport een advies aan de Vlaamse overheid formuleren.

Pages