MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De derde opeenvolgende zittingsavond van de Antwerpse gemeenteraad is woensdag onverwacht tumultueus verlopen, aangezien de voltallige N-VA-fractie de zaal verliet na enkele opmerkingen van Vlaams Belang over de gezondheidstoestand van burgemeester Bart De Wever.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

20 november 2013 om 19:45

Interpellatie: het MER-rapport voor de Oosterweelverbinding

Geachte Schepen,

In het kader van de opmaak van de MER voor de Oosterweelverbinding, wordt nu advies gevraagd over een ontwerp-rapport aan heel wat adviesorganen. Schepen Kennis heeft duidelijk gemaakt dat ook de stad Antwerpen zal advies geven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De afgelopen week viel weer eens op hoe de BAM en de Vlaamse regering mist spuien rond het Antwerpse mobiliteitsdossier. Eerst werd het voorlopige MER-rapport in het voordeel van Oosterweel gecommuniceerd terwijl een grondige analyse van dat rapport duidelijk pleit voor de Meccano.

Daarna werd een tolvrije Liefkenshoektunnel door de Vlaamse Regering afgeserveerd, eens te meer bewijzend dat minister Crevits in haar aanpak altijd gelijk heeft gehad.

Tenminste, zo werd het gezegd.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid Dirk Avonts las het hoofdstuk over gezondheid in het voorlopige plan-MER Oosterweelverbinding. "Er is goed en degelijk onderzoek gevoerd naar de impact op de gezondheid van de verschillende tracés", zegt hij. Het Meccanotracé is superieur aan het BAM-tracé. "Maar het rapport zegt niet op welke plaatsen de impact het grootst is en dat moet bijgestuurd worden."

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Het BAM-tracé van de regering komt net als slechtste uit de test’, countert Manu Claeys van StRraten-Generaal de voorbarige conclusies van het MER. Nu het cijfermateriaal van de studie doorsijpelt, lezen ook wetenschappers en Groen andere conclusies.

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kies nu toch vooral de beste oplossing voor de mobiliteit

 Het stond in de sterren geschreven dat de politieke tv-debatten dit weekend over Oosterweel zouden gaan. Vrijdag raakten de eerste conclusies bekend uit de MERstudie naar de effecten van het BAM-tracé van de Vlaamse regering en de ingediende alternatieven. BAM zou het best scoren op het vlak van mobiliteit, de Meccano van stRaten-generaal op het gebied van de luchtkwaliteit. Aldus de lezing van Antea, het onderzoeksbureau dat de studie heeft uitgevoerd in opdracht van... de BAM.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Is het BAM-tracé echt de beste oplossing voor het Antwerpse verkeersinfarct? Volgens de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos niet. Zij trekken heel andere conclusies uit het MER-rapport.
 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het ontwerp-MER voor de derde Antwerpse Scheldekruising is helemaal niet zo positief voor de Oosterweelverbinding, stelt Groen-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien. Hij maakt uit de milieueffectrapportage op dat dit traject niet beter is inzake mobiliteit dan bijvoorbeeld het Meccanotracé, zo stelt zondag.

Pages