merksem leefbaar

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geluidssterkte in Kwadevelden ver boven toegelaten maximum

Het gemiddelde geluidsniveau in de wijk Kwadevelden overschrijdt de maximum toegelaten waarde van 40 dBA. Dat stelt de actiegroep Merksem Leefbaar vast aan de hand van nieuwe metingen in samenwerking met UGent. De groep pleit voor de ondertunneling van de geplande A102, die de Antwerpse Ring met de E313 moet verbinden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens nieuwe, wetenschappelijk uitgevoerde metingen in samenwerking met de Universiteit van Gent, werd aangetoond dat in district Merksem het geluidsniveau dermate hoog is dat het schadelijk is voor de inwoners. Ook werd het maximum daggemiddelde voor fijn stof dit jaar (tot 1 december) hier maar liefst 41 keer overschreden.

Met deze nieuwe gegevens wil actiegroep Merksem Leefbaar de overheid wijzen op haar verantwoordelijkheid, zeker met het oog op de nieuw geplande infrastructuur in en rond Antwerpen. Daarom organiseert Merksem Leefbaar hierrond een infoavond.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Op donderdag 25 oktober om 19.30 uur ontving het districtsbestuur de heer Guido Van den Broeck. Deze man verzamelde 1500 handtekeningen voor de ondertunneling van de geplande A102 en het voorziene goederenspoor in Merksem. Deze handtekeningen werden overhandigd aan het districtsbestuur.

Met dit initiatief wil Guido Van den Broeck duidelijk maken dat er heel wat Merksemnaars voorstaander zijn van een ondertunneling van de A102 en het goederenspoor, zoals in Schoten het geval zou zijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

MERKSEM - Ademloos en stRaten-generaal geven tijdens een info-avond hun visie over de geluids- en fijnstofproblematiek in Merksem.

Het extra goederenspoor en mogelijke gezondheidsproblemen en het meccanoplan komen ook aan bod en er zijn enkele gastsprekers voorzien.

Deze avond zal plaatsvinden op maandag 21 mei om 20 uur in het Sint-Eduardusinstituut, Broeder Frederikstraat 3.

Meer info is verkrijgbaar per mail merksemleefbaar@hotmail.com of via www.merksemleefbaar.be