milieubeleid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Samenvatting:
 De Vlaamse Regering werkte een aangepaste procedure uit voor de integratie van de project-MER in de milieu- en stedenbouwkundige vergunning. Dit gebeurde door middel van een voorontwerp van decreet. Om de procedures te versnellen vormt in eerste instantie een (minstens gedeeltelijk) parallel verloop van MER- en vergunningsprocedure het uitgangspunt, waarbij slechts één formeel inspraakmoment wordt voorzien over zowel het MER als de vergunningsaanvraag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België slaagt er steeds beter in om de Europese richtlijnen tijdig om te zetten. Uit de gegevens in het meest recente scorebord (van maart 2011) blijkt echter dat ons land de richtlijnen niet correct omzet.

België is momenteel de lidstaat waartegen het grootst aantal inbreukprocedures loopt. Tegen België lopen overigens meer inbreukprocedures wegens een slechte toepassing van het EU-recht dan voor de niet-conformiteit van het Belgisch recht met het EU-recht.

Pages