MilieuEffectenRapport

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.
Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten.
Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

afbeelding

 En weet je wat ze toen zei? ‘Uplace or my place?’” Het kliekje mannen barst los in hilariteit. Die stokt evenwel meteen wanneer de minister van Omgeving en Natuur haar kabinet binnen banjert. Ze smijt haar mantel richting kapstok, diept een stapel dossiers op uit haar aktentas en gooit die met een droge smak op tafel.

“Oei”, denkt de kabinetschef. “De baas heeft de bokkenpruik op. Of moet alleszins dringend naar de kapper.” Maar hij is voldoende gepokt en gemazeld in de Vlaamse administratie om te weten dat hij nu zedig zijn mond moet houden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoals verwacht heeft het milieueffectenrapport Oosterweel vertraging. Studiebureau Antea Group heeft meer tijd nodig om de adviezen over het ontwerp Plan MER te verwerken.

Tijdens de bespreking in het Vlaams Parlement vorige maand was al duidelijk dat er heel wat fouten stonden in de ontwerpversie. Toen was al sprake van 300 opmerkingen, terwijl sommige adviesinstanties hun opmerkingen nog niet kenbaar gemaakt hadden. Antea heeft dus meer tijd nodig, hoeveel tijd is nog onduidelijk.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een nieuw duizend pagina’s tellend deeldossier van het Vlaams Verkeerscentrum komt de Oosterweelverbinding als beste oplossing uit de bus voor de sluiting van de Antwerpse ring. “Een voorbarige conclusie”, zegt Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal. “Laten we wachten op het volledige rapport alvorens conclusies te trekken.”

stRaten-generaal is één van de actiegroepen die zich verzet tegen de Oosterweelverbinding. In 2010 heeft de groep "Meccano" – een bypass rond Antwerpen – naar voor geschoven als alternatief voren de Oosterweelverbinding.

Pages