milieunormen

Dit weekend kwam een van de grootste milieuschandalen ooit aan het licht. Een schandaal dat ons treft via de lucht die we inademen. Volkswagen manipuleerde jarenlang bewust de tests die meten of dieselwagens niet te veel giftige stoffen uitstoten. Door een stukje software presteerden de wagens goed op de testbank maar ontzettend slecht in realiteit. Het resultaat: honderdduizenden wagens in de VS stoten tot 40 maal te veel giftige stikstofoxiden uit.

Mathias Bienstman is beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: Borgerhout heeft nood aan een overkapping van de ring, niet aan een paar hectaren groen op tweehonderd meter van 180.000 passerende voertuigen, dagelijks.

Nieuw-geplande ontwikkelingen op Spoor Oost zullen op een njet stoten van Europa, op basis van de huidige impact van geluid en uitstoot (ver boven de Europese norm).

Dit wordt dus een tweede Nieuw-Zurenborg-verhaal – eeuwig in de startblokken – en de lokale overheid weet dat, want ze beschikt over alle metingen geplaatst op kaartenmateriaal.