milieustakinsvordering

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Groen! daagt stad voor rechtbank voor kappen bomen

Groen! district Antwerpen blijft zich verzetten tegen de kap van de lindebomen op de De Keyserlei. ‘Voor het eerst spant Groen! district Antwerpen een kortgeding in', zegt voorzitter van Groen! District Antwerpen Hugo Van Dienderen. ‘Het is het enige democratische middel dat we nog niet aangewend hebben.