milieuverenigingen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In zijn septemberverklaring had minister-president Kris Peeters de mond vol van “een warm Vlaanderen”. Nauwelijks een week later vielen de maskers al af. Koudweg mocht minister Schauvliege aankondigen dat Vormingplus het met 25 % minder middelen mocht zien te rooien. Een kille berekening ziet weinig economische meerwaarde in folietjes als zelfontplooiing en volksverheffing. Het sneuvelen van een veertigtal jobs is collateral damage.