misleidend

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op basis van het momenteel gekende studiemateriaal rond de MER-procedure (milieu-effectenrapportage) voor het Oosterweeldossier, werkt geen enkel van de onderzochte scenario's zonder bijkomende voorwaarden als tol, trajectheffing of specifieke verkeerssignalisatie.

Dat concluderen Ademloos en stRaten-generaal na een wat grondigere analyse van het voortgangsrapport dat op 30 mei werd vrijgegeven en in het Vlaams parlement gepresenteerd. De communicatie van het Vlaams Verkeerscentrum over het rapport noemen de actiegroepen daarom voorbarig en misleidend.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

StRaten-Generaal: "Conclusies over voorkeurtracé zijn misleidend"

Het Vlaams Parlement kreeg op 30 mei een voortgangsrapport gepresenteerd.
Daarin werd een tussentijds verslag gegeven over het milieu- effectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding.
Het Vlaams Verkeerscentrum zei daarop dat het voorkeurtracé daar als beste uit komt. Dat BAM-tracé voorziet in tunnels op de plek waar tot voor enkele jaren het Lange Wapperviaduct zou komen.