MKBA

Op 15 maart 2017 werd in het Oosterweeldossier een overeenkomst gesloten tussen de aktiegroepen (stRaten-generaal, Ademloos, Ringland) en de Vlaamse overheid.  Vanaf nu zou gekeken worden naar een gereduceerde Oosterweelverbinding en naar een het verminderen van het autogebruik in en rond Antwerpen. Er zou ook werk gemaakt worden van de overkapping van een groot deel van de ring.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”. Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met de voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun voorkeur geniet op het zogenaamd BAM/ Oosterweel tracé.

Een update is dus wel degelijk aan de orde en Many Claeys van stRaten-generaal wil wél praten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Goed nieuws: de natuurwaardeverkenner, een rekentool die VITO samen met Ecobe (UA) ontwikkelde in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) staat online. De tool laat toe om de maatschappelijke waarde van bos en natuur op een gebruiksvriendelijke manier te berekenen.

Kosten-baten analyses voor nieuwe (infrastructuur)projecten beperken zich bij het bepalen van de waarde van natuur en bos tot de waarde van de grond, zonder rekening te houden met de waardering van de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persmededeling Doel 2020, 21 juni2011

Non-paper van Vlaamse Regering bewijst vals spel van Vlaamse Regering....

Op vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits deze week dat er voor de bouw van de Oosterweeltunnel nog vier locaties in de running zijn. In de Waaslandhaven zouden twee locaties onderzocht zijn. Het gaat om de plaats waar de toekomstige uitbreiding van het Verrebroekdok zou komen en de zogenaamde Saeftingezone in Doel.

Pages