mobiliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aan de vooravond van de moeder aller verkiezingen is de toekomst van de Antwerpse ring een van de belangrijke onderwerpen geworden in de verkiezingsstrijd. Wij trachten gespin en feiten te scheiden.

De jarenlang aanslepende strijd voor betere mobiliteit rond Antwerpen wordt gevoerd met tal van argumenten, waarin gezondheid, overkapping, nieuwe ruimte voor de stad en kostprijs momenteel de belangrijkste zijn. We evalueren de claims die de drie hoofdrolspelers op deze punten maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De grote meerderheid van de Belgen wil een dringende aanpak van de klimaatverandering. Dat blijkt uit de derde nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid.

Uit het onderzoek komt onder andere ook naar voor dat de Belgen steeds meer gebruik maken van overheidssteun voor energiebesparende maatregelen en grotere inspanningen van de overheid verwachten om klimaatverandering tegen te gaan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er is niets mis met een partij die conservatief is of respect opbrengt voor het verleden, erfgoed, waarden. Dit behouden is geen fout. Ergerlijk wordt het wel als conservatief beleid wordt omgezet in achterhaald beleid.

En op het vlak van mobiliteit is N-VA totaal fout bezig en gaat ze in tegen wat wetenschappers en planologen zeggen.

Dat geldt zeker voor het partijstandpunt inzake het BAM-tracé dat, zelfs in zijn opgesmukte vorm, als een tang op een varken past op de ontwikkeling van de stad.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams Infra Congres start met bezoek aan Deurganckdoksluis


Management Producties organiseert op donderdag 24 april het Vlaams Infra Congres in hotel Van der Valk in Beveren met enkele belangrijke tenoren uit het mobiliteits- en infrastructuurdebat. Voor 50 deelnemers begint het congres reeds om 10 u. met een bezoek aan de bouwplaats voor de Deurganckdoksluis in de haven van Antwerpen. Ook de rest van het congresprogramma is niet te versmaden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens een Amerikaans onderzoek stond de Belgische automobilist in 2013 gemiddeld 58 uur in de file. Het dossier over de Oosterweelverbinding verdeelt al vijftien jaar de Vlaamse politiek. Nog nooit reden de treinen van de NMBS met zo veel vertraging én verlies. Onze kop eraf als mobiliteit nog geen klein beetje doorweegt wanneer u op 25 mei uw stem uitbrengt.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Forum 2020 vraagt aan de volgende Vlaamse regering om de derde Scheldekruising te laten voor wat die is, en de focus te verleggen op de aanleg van de A102 en een verbinding tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel. Om alle Antwerpenaars te helpen om het hele debat te begrijpen, maakten ze een filmpje.

Luister naar Christian Leysen van Forum 2020:

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Forum 2020 heeft woensdag een informatief filmpje gelanceerd via de sociale media. Ze stellen daarin hun oplossing voor de Antwerpse mobiliteit voor in amper 4 minuten.

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020, dat bedrijfsleiders en academici groepeert, wil met het filmpje de langetermijnuitdagingen en -oplossingen begrijpelijker maken voor het grote publiek. Tegelijkertijd kiezen ze opnieuw duidelijk partij voor het Meccanotracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van de week is het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties uitgelekt en dat voorspelt een waar doemscenario. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen, waarschuwt in "Bonus(nvdr: vanaf 32m25s) op Radio 1 dat de huidige generaties -onze kinderen en kleinkinderen dus, en niet de volgende generaties- zullen af te rekenen krijgen met de klimaatverandering.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze week donderdag werden op een druk bijgewoonde studiedag in De Singel de plannen voor ‘Ringland’ uit de doeken gedaan. Het zeer degelijk onderbouwde plan voor Ringland stelt in essentie voor om de bestaande ring in Antwerpen te overkappen en aparte tunnels te voorzien voor het doorgaande en voor het lokale verkeer, wat de verkeersstromen vlotter maakt. Vervolgens kan de Singel verplaatst worden naar het dak van deze ring. Zo komt veel ruimte vrij voor groenontwikkelingen, wonen, sport en recreatie, openbaar vervoer,...

Pages