mobiliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De technologische verbetering van de voorbije decennia werden volledig tenietgedaan omdat er gemiddeld steeds minder en minder personen in één wagen zitten.

De Lijn wil zwaar investeren in woon-werkverkeer in en rond de steden. De volgende regering zal keuzes moeten maken, aldus directeur-generaal Roger Kesteloot in De Standaard. Individueel autorijden moet moeilijker worden gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ford Motor Company, een van de pioniers van de autoindustrie, die ervoor zorgde dat wagens binnen ieders bereik kwamen, is erg negatief over de rol die auto’s in de toekomst nog zullen kunnen spelen in grootsteden. Het bedrijf wil daarom een grotere rol gaan spelen in de constructie van wagens die in het openbaar vervoer worden gebruikt en bij de integratie van transportsystemen in grote steden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Van den Bossche benoemt "kindvriendelijkheid" uitdrukkelijk als het centrale thema van haar beleidsnota. Wat goed is voor kinderen, is positief voor elke stadsbewoner. En door kinderen mee vorm te laten geven aan de publieke ruimte, krijg je een aantrekkelijke en toegankelijke woonomgeving. Dit is een heel beloftevol uitgangspunt, dat verder als rode draad in de beleidsbrief meegenomen wordt en dat een meer kwalitatieve invulling geeft aan de idee van kindgerichtheid en kindnormering, iets wat toch wat ontbreekt in de beleidsbrieven wonen en mobiliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het gaat bijzonder goed met het autodelen. In Antwerpen stijgt het aantal automobilisten die samen een auto delen met de dag. Voor wie zijn wagen slechts af en toe gebruikt is autodelen uiterst voordelig.
Geert Gisquière van Cambio dankt de toename van het aantal gebruikers (1.600 in 2013) aan de verdubbeling van het aantal standplaatsen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de eerste tien maanden van 2013 stonden we meer dan 1.470 uur in de file. Dit benadert bijna de meer dan 1.590 uur in 2010.

Uit filecijfers voor de eerste tien maanden van 2013 van mobiliteitsorganisaties Touring blijkt dat we meer dan 1.470 uur in de file stonden op Belgische wegen. Bovendien stond de Belg dit jaar opmerkelijk langer in de file dan in 2012. Files tot 100 kilometer duurde dit jaar 761,2 uur tegenover 607,8 uur in 2012. Files vanaf 200 kilometer hielden 186,4 uur aan tegenover 113 uur vorig jaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We kijken wel even raar op als in Nederland kritiek komt op het fietsbeleid. Is het daar niet het walhalla voor tweewielers? Niet helemaal, schrijft Kris Peeters. Zolang een keuze voor de fiets niet ook de auto terugdringt, blijven we stilstaan.

In 2014 verschijnt zijn nieuwe boek ‘Weg van mobiliteit’ bij Uitgeverij Vrijdag.

Pages