mobiliteitsbeleid

Ook al opgemerkt hoe de automobilistenclubs van dit land om de haverklap gratis airplay oogsten met zogenaamde onderzoeksresultaten? Doorgaans gaat het over niet meer dan een bevraging en wordt de ervaring van de realiteit gemakshalve verwisseld met de realiteit zelf. Als de bevraging uitwijst dat velen pakweg een verkeerssituatie onveilig vinden, dan is de conclusie al snel dat de verkeerssituatie onveilig is.

Mijn vertrekpunt is het hallucinante verhaal van de versleten tunnels in Brussel. Gebrekkig onderhoud en een algemene onderinvestering blijken daarvan de oorzaken. Wat daarbij ook opvalt, is dat wij in vergelijking met andere landen verhoudingsgewijs maar de helft investeren in onze infrastructuur, ook al hebben we het dichtste wegennet.

De afbrokkeling van de Brusselse tunnels zou een goed moment geweest zijn om na te denken over mobiliteit en leefbaarheid van onze hoofdstad, maar helaas kwamen politici niet veel verder dan gebakkelei over molspijpen, schrijven Kobe Boussauw, Michael Ryckewaert en Cathy Macharis.


Kobe Boussauw, Michael Ryckewaert en Cathy Macharis

Het absolute gebrek aan visie van de overheid heeft ons tot deze situatie geleid.

Recent las ik in een krant een gezamenlijke column met bijbehorend standpunt van drie verkeersdeskundigen onder de titel ‘Files oplossen is een illusie’, met als ondertitel ‘Van mobiliteit naar bereikbaarheid’. Daarin wordt verwezen naar het Manifest Mobiliteit, dat onlangs door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning werd gelanceerd.

Verkeersplan uitgebreid tot buiten de ring

Het veelbesproken Gentse circulatieplan, dat in Gent voor heel wat verkeershinder zal zorgen, is nog maar een eerste stap. 'We gaan een dag na de invoering ervan aan de slag met de randgebieden en deelgemeenten', stelt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Wat als we nu daadwerkelijk de snelheid op onze snelwegen aanpakken? Wat als we kiezen voor pakweg 80 km per uur in plaats van 120 km per uur, wat voor impact zou dat kunnen hebben op het verkeer, milieu en ons verbruik? We vroegen het aan mobiliteitsspecialisten Hajo Beeckman en Kris Peeters. Trager rijden zal alvast niet op lange termijn de files oplossen, maar wél de veiligheid op onze wegen verhogen.

Pages