mobiliteitsbeleid

KatoenNatie neemt de groep Langen nabij Maastricht in Nederland over. Het havenbedrijf verhuist een deel van zijn logistiek daar naartoe. Omdat het dichter tegen Duitsland ligt, maar vooral omdat het vrachtverkeer in de Waaslandhaven alsmaar moeilijker wordt. CEO Fernand Huts hekelt ook de Wet Major. Door diensten voor webwinkels naar Nederland te verhuizen, moet hij geen havenarbeiders inschakelen.

 

afbeelding
Midden februari gaf de Vlaamse regering groen licht voor de bouw van winkelcentrum Uplace bij Machelen. De kritiek die daarop volgde, was scherp: mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen, jobverlies en zelfs politieke partijdigheid zouden hand in hand gaan met het dossier.
 

Op 13 februari kwam er een nieuwe episode in de Uplace-saga. Toen bereikte de Vlaamse regering een akkoord over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) waar Uplace in Machelen onder valt.

afbeelding

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Dat is het minste wat je ervan kunt zeggen. Uit een nieuw rapport blijkt dat er vorig jaar elke dag negentien zware ongevallen gebeurden op de Vlaamse autosnelwegen. In vergelijking met 2013 een stijging van maar liefst 30%! Ook met het aantal verkeersdoden gaat het de verkeerde kant op. Na een aantal jaren waarin we ons konden verheugen op een daling, stagneerde het aantal doden op de Vlaamse wegen in 2013 op 384. Het BIVV voorspelt nu al dat het er in 2014 meer zullen zijn.

afbeelding

Afgaande op het mobiliteitsbeleid dat ten onzent gevoerd wordt, is het nodig dat we af en toe een open deur intrappen. Bijvoorbeeld: als we willen dat mensen meer te voet gaan, dan moeten we ervoor zorgen dat wandelen überhaupt mogelijk is.

Als wandelen een gevaarlijke onderneming wordt, zullen mensen ofwel afzien van hun verplaatsing ofwel een ander vervoermiddel kiezen.

afbeelding

 Opschudding tijdens de Gentse gemeenteraad eerder deze week. Daar lag het nieuwe mobiliteitsplan ter goedkeuring voor. Het mobiliteitsplan wil onder meer het doorgaande autoverkeer uit de binnenstad weren en voetgangers, fietsers en openbaar vervoer meer ruimte geven. Tijdens de zitting van de gemeenteraad bleek echter dat de schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) geen participatietraject voorgelegd had aan de gemeenteraad. Het Mobiliteitsdecreet legt dit nochtans op.

afbeelding

Op Franse wegen werden vorig jaar 120 à 140 doden meer geteld dan een jaar eerder. Het gaat om de eerste stijging sinds 2001. Tijd voor actie, redeneerde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve, die vandaag een lijst van 26 maatregelen presenteerde. Maarten Matienko van automobielorganisatie VAB bevestigt dat er, ook bij ons, nog werk aan de winkel is maar heeft zijn twijfels bij de aangekondigde maatregelen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vervoers-maatschappij De Lijn wil overleg met de stad en de politie om op piekmomenten zoals de kerstdagen, de doorstroming in de Antwerpse binnenstad te verbeteren. De auto blokkeert volgens De Lijn nog te vaak het verkeer waardoor ook bussen en trams vast komen te zitten. De stad had al maatregelen genomen om het verkeer vlotter te laten verlopen, maar die bleken niet overal voldoende resultaat te geven. Er komen ook structurele oplossingen.

Pages