modal shift

Sommige dingen intrigeren me. Bijvoorbeeld: hoe kan het dat minister Weyts heel serieus stelt dat het aantal reizigers van De Lijn niet gedaald is, terwijl dit niet zo is? Hij beweerde het naar aanleiding van de kritiek die er kwam op de tariefverhoging van De Lijn vanaf 1 februari 2017.

Groene auto’s bestaan niet. Ook een elektrische wagen verplaatst vooral zichzelf, en zijn uitlaat bevindt zich gewoon buiten beeld. Bovendien, zullen we niet nog meer autorijden als we denken dat het toch geen kwaad kan voor het milieu? We hebben minder auto nodig, en meer mobiliteit. De milieubeweging moet dringend op zoek naar de juiste focus.

Nog maar enkele weken geleden leek het nog een schandaal van één autoconstructeur. Vandaag gaat het om het probleem van een hele industrie. ‘Volkswagengate’ heeft plaats gemaakt voor ‘Dieselgate’.

afbeelding

There was an increase in passenger transport demand between 2005 and 2012, although overall it has been stable in recent years. However, national trends varied significantly, with demand increasing in 23 countries and decreasing in 10.

In 2012, the car was the dominant mode of transport in all countries. Car passenger transport has generally decreased in the last three years (2009 to 2012) with a significant drop in some countries.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met de auto naar Brussel? Steeds meer werknemers doen er niet meer aan mee. Zij vormen samen met de studenten de voorhoede van de ‘modal shift’, die het constante gebruik van de wagen afzweert.

Wie werkt in Brussel, neemt in vergelijking met het begin van deze eeuw minder vaak de wagen. Het aandeel van de auto in de woon-werkverplaatsingen daalt van 57 naar 48 procent. Het openbaar vervoer wint aan belang en stijgt van 35 naar 44 procent.

En daarmee is een mijlpaal bereikt, volgens het Federaal Planbureau.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Een proefproject rond het beperken van bewonersparkeren in winkelstraten brengt een pijnlijke realiteit aan het licht. Er zijn in de Antwerpse binnenstad te veel auto’s. Het project kwam er op vraag van de winkeliers. Zij vonden dat buurtbewoners te veel plaatsen innamen van mogelijke klanten. Daarom werd beslist om het bewonersparkeren niet toe te laten in zes winkelstraten tijdens de openingsuren van de winkels.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pakken we de fileproblemen op de ring rond Brussel best aan? Die vraag zweeft al enkele jaren door de wandelgangen van de Vlaamse en Brusselse regering. De Vlaamse regering moet in 2012 keuzes maken over het al dan niet aanleggen van extra rijstroken. Zal dit het verkeer vlotter maken? Zorgt dit voor minder sluipverkeer in de omliggende gemeentes? Zijn er alternatieve manieren om de files in te dijken?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Modal Shift, een groep van milieu- en mobiliteitsverenigingen, vindt dat de Vlaamse overheid de mobiliteitsstudie over de Brusselse ring verkeerd heeft aangepakt. De studie onderzoekt vier oplossingen om meer autoverkeer mogelijk te maken. Daartegenover staat slechts één onvolledige oplossing van verkeersmanagement en maatregelen om minder autoverkeer te creëren. Door deze benadering slaagt de studie er ook niet in om een volwaardige oplossing aan te reiken. Daarom vraagt Modal Shift dat er een veel grondiger studie zou komen naar oplossingen die de verkeersvraag verkleinen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In alle voorgestelde oplossingen voor de files op de Brusselse Ring is een combinatie met rekeningrijden nodig. Actiegroepen vragen om van het rekeningrijden de kern van de oplossing te maken.
 

De Vlaamse regering experimenteert met rekeningrijden, maar voorlopig voorzichtig. Tegen 2013 is er weliswaar een slimme kilometerheffing (rekeningrijden) voor vrachtwagens gepland, maar wat het betalen per gereden kilometer voor personenwagens betreft, gaan de ambities van de Vlaamse regering niet verder dan een pilootproject. Dat proefproject zal in Leuven worden gehouden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Uitbreiding Brusselse ring lost fileprobleem niet op"

 

Modal Shift, een platform van verenigingen voor een duurzame oplossing van de fileproblemen op de Brusselse ring, publiceert een nota waarin het stelt dat het uitbreiden van de weginfrastructuur geen structurele oplossing biedt voor het mobiliteitsprobleem in Brussel. Nieuwe wegen zouden net extra verkeer aantrekken.

Pages