MORA

Als Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen wil bereiken, kan er op het vlak van mobiliteit best een sturende kilometerheffing komen. Die maatregel heeft de grootste milieu-impact. Dat schrijft de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) in een advies aan het Vlaams Parlement.

Maar vooraleer de kilometerheffing ook voor lichte voertuigen in te voeren, moet er wel een onderzoek komen naar de socio-economische impact van de maatregel. Een maatschappelijk debat moet dan uitwijzen of die impact ook aanvaardbaar is.