Movares

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Drie jaar geleden werden de bewoners van het Idyllische Zwaagdijk-West in Noord- Holland opgeschrikt door een uitbreidingsplan van de nabijgelegen N23 Westfrisiaweg. De bewoners werden uitgenodigd om in een officiële klankbordgroep met de provincie mee te denken. Ze introduceerden een schoner en kleinschaliger alternatief, de ovatonde, maar het projectbureau van de provincie veegde dat plan met steeds weer andere argumenten van tafel. Waarom organiseert de overheid klankbordgroepen als er toch niet naar hen wordt geluisterd?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse lucht die we dagelijks inademen blijkt niet altijd even gezond. Vooral in stadskernen en in de buurt van snelwegen kan de situatie problematisch genoemd worden, zegt Kristien Roelants van SOS Zurenborg. Fijn stof en stikstofdioxide zijn hier de grote boosdoeners. “Hoewel onze luchtkwaliteit al sterk verbeterd is sinds de jaren 60, krijgen we nog vaak onvoldoendes van Europa.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als er een kap over de Antwerpse Ring komt, dan zou de lucht daar kunnen gefilterd worden, en wordt de leefbaarheid langs de Ring aanzienlijk beter. Dat werd vanmiddag tijdens het Tunnelcongres van actiegroep StRaten-Generaal aangetoond aan de hand van tal van voorbeelden van overkapte ringwegen.

Ton Hauzer, ingenieur UCTechnologies, NL en László Vákár, raadgevend ingenieur Movares, NL.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen
Vandaag organiseert actiegroep stRaten-generaal haar Tunnelcongres. Thema: 'Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst'.

 

Het Tunnelcongres vindt na de middag plaats in het Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei 22 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Tussen 13 en 16.45u komen specialisten uit binnen- en buitenland aan het woord over uiteenlopende aspecten van mobiliteit in en rond de stad.