Nationaal Actie Plan Leefmilieu en Gezondheid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België organiseert, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Environment and Health Task Force (EHTF), een taskforce over de impact van het leefmilieu op de gezondheid. De taskforce gaat door in Brussel op 10 en 11 december. De organisatie is een gezamenlijk initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, de federale overheid, het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Vlaamse, Franse en Duitse Gemeenschap.