natuur

afbeelding

Het Rekenhof gaat het beleid van de Vlaamse regering rond ontbossing en boscompensatie tegen het licht houden. Het is niet de eerste keer dat het bosbeleid voorwerp van controverse is.

Het Rekenhof voert een audit uit van het bosbeleid in Vlaanderen, en meer bepaald de compensatieregeling bij ontbossing. De aandacht van het hof, dat in het beleidsdomein leefmilieu, energie en natuur (LNE) graaft, werd op dit thema gevestigd doordat het zo opvallend vaak voorkwam in parlementaire vragen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 De plannen van het stadsbestuur om de dancefestivals Laundry Day en Summerfest te organiseren op de Middenvijver op Linkeroever, veroorzaken steeds meer politieke spanning. Dat raadslid Joris Giebens (Groen) het negatieve advies van het Agentschap Natuur en Bos in de openbaarheid gooide, noemde de schepen ‘sensatiebelust.’ En ook het Agentschap kreeg een tik: ‘Het advies werd gelekt.’

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering-Peeters heeft nog één jaar te gaan. Hoog tijd voor Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van Vlaanderen, om haar rapport te maken. De conclusie is niet fraai. De dierenbescherming is vooral mooi op papier, de overbemesting gaat lustig voort en de waterkwaliteit is ondermaats. Vlaanderen dreigt een regio van beton en asfalt te worden. Met een paar groene eilandjes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eén op de zes gemeenten in Vlaanderen doet zo goed als niets om de natuur te beschermen en één op vijf gemeenten zet zich actief in. In het "Natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten 2006-2012", opgesteld naar aanleiding van de lokale verkiezingen, zegt Natuurpunt dat de rol van de provincies rond natuurbeleid doorslaggevend is en roept ze Vlaanderen op om opnieuw met gemeenten samen te werken.

Pages