Nederland

In het noorden van Nederland is er smog door fijn stof. Sinds dinsdag 5 januari 2016 zijn de fijnstofconcentraties geleidelijk opgelopen door aanvoer van de lucht vanuit het oosten van Europa. De daggemiddelde concentratie is woensdag in het noorden van Nederland boven de 70 microgram per kubieke meter gekomen. De luchtkwaliteit is hiermee “slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex globaal in het gebied boven de lijn Haarlem - Nijmegen. De concentraties zullen waarschijnlijk tot donderdagochtend verhoogd blijven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: Nederland doet het echt niet veel beter: meer aanbod creëert alleen maar meer vraag. Meer beton lost dus noch fileprobleem noch milieuvervuiling op. Nieuwe infrastructuur trekt nieuw verkeer aan. De politieke reactie op files bestaat vrijwel uitsluitend uit de aanleg en de verbreding van wegen. De files zijn er niet minder op geworden. Wel zijn de leefbaarheidsproblemen toegenomen en is er een milieuprobleem bij gekomen (klimaatverandering).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

AMSTERDAM - In het verkeer krijg je grote concentraties ultrafijnstof binnen, afkomstig van vervuilend stedelijk verkeer. Bezorgde bewoners, Bart, Florien en Ilse hebben afgelopen maand metingen gedaan op routes in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag die zij vaak fietsen. Tegelijkertijd hebben we de routes gefilmd en deze gegevens gecombineerd. Zo maken we zichtbaar hoeveel onzichtbaar ultrafijnstof mensen in het stedelijk verkeer tegenkomen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Per 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer van kracht. Hierin is vastgelegd dat het geluid rond rijkswegen niet onbeheerst mag toenemen. Geluid van rijkswegen is vanaf dat moment aan grenzen gebonden met als doel omwonenden tegen geluidhinder te beschermen.

Hiervoor is een wettelijke norm vastgesteld voor de hoeveelheid geluid die het verkeer op een weg maximaal mag produceren. Deze norm wordt een geluidproductieplafond (GPP) genoemd.

Pages