NMBS

Onverantwoord, onaanvaardbaar, buiten proportie, immoreel. Zo werden de jongste dagen de zaterdagstakingen van 18 juli tot eind augustus van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) bestempeld. Zeer terecht. 

Op de werkvloer van de machinisten loopt lang niet alles naar wens. Dat is al jaren zo. Maar dat is geen reden om duizenden landgenoten, die ook op zaterdag op de trein zijn aangewezen, en tienduizenden dagjesmensen die onder meer naar de kust willen sporen, te gijzelen.

afbeelding

Er is iets merkwaardigs aan de hand met ons denken - of beter: ons niet-denken - over onze NMBS. Let er maar eens op. Nooit hebben we het over 'onze', altijd over 'de' NMBS.

Nochtans heeft de vaste gebruiker (in een andere context zouden we het een 'trouwe klant' noemen) het wél over 'mijn' trein. Mocht de NMBS een béétje gevoel voor marketing hebben, ze zou er haar voordeel mee doen.

Maatschappelijke winst zie je natuurlijk niet wanneer je de wereld reduceert tot een eenvoudige boekhouding met plussen en minnen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tot nog toe is geen enkele regering erin geslaagd om van de NMBS een financieel gezond, slagvaardig en klantgericht overheidsbedrijf te maken. Of de 'Zweedse' coalitie hierin zal slagen, mag gezien de sterke politieke invloed van de PS en SP.A bij de NMBS en Infrabel én van de machtige vakbonden worden betwijfeld, zegt Herman Welter. 'Als de doodzieke NMBS in de toekomst wil overleven, moet ze wel dringend op de operatietafel. Gevraagd zijn kundige chirurgen. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden.'

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoewel het spoor in het regeerakkoord wordt omschreven als “een deel van de oplossing van het mobiliteitsprobleem”, werd al direct een besparing van meer dan 2 miljard euro aangekondigd bij de NMBS. Dat terwijl de regering de enorme fiscale steun aan bedrijfswagens - jaarlijks meer dan 4 miljard euro - wel ongemoeid laat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er heerst veel bedrijvigheid op het Zuid. Straten worden heraangelegd, oude gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe hogeschoolcampus.

Maar waar het oorverdovend stil is, is de halteplaats Antwerpen-Zuid. Hier moeten de reizigers over lange lelijke betonnen trappen naar een aftands perron met enkel een paar schuilhuisjes zoals je die in een plattelandsstationnetje aantreft.

Pages