NMBS

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanaf 8 april 2013 verbindt een hogesnelheidstrein Breda en Antwerpen. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft dit afgesproken met de Belgische en Nederlandse spoorvervoerders (NMBS en NS). De hogesnelheidstrein Fyra gaat acht keer per dag rijden tussen Breda en Antwerpen en ook stoppen op het Belgische station Noorderkempen. Dit akkoord was een voorwaarde van het ministerie om de Fyra tussen Amsterdam en Brussel te mogen rijden. Nu dit akkoord is bereikt, mogen NMBS en NS deze trein vanaf 9 december in de dienstregeling opnemen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering zou begin 2013 de knoop doorhakken over het tracé dat de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven zal volgen. Die termijn blijkt echter niet haalbaar. "De bijkomende tracés worden momenteel bekeken en er volgen nog heel wat besprekingen", zegt Thomas Baeken van Infrabel. De Antwerpse haven die nochtans veel heeft te winnen bij een snelle tweede ontsluiting, reageert niet ongerust.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Meneer, het is een ramp. De Fyra moet zondag gaan rijden, maar we hebben nog steeds geen informatie over de prijzen van de kaartjes en de dienstregeling. Ik werk al een aantal jaren bij de NMBS, dan raak je wel wat gewend. Maar dit is echt heel erg.' Hans Moleman

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verbinding Antwerpen-Amsterdam

Wie vanaf 9 december in twee uur van Antwerpen of Brussel naar Amsterdam wil sporen, kan de nieuwe Fyra-verbinding gebruiken. In theorie. Want 19 dagen voor de start mag de trein in Nederland nog altijd niet op de rails.

Bevoegd minister Paul Magnette (PS) wacht op een goedkeuring van de Nederlandse minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (WD). "Maar wij geven pas een akkoord als België zijn eerder gemaakte belofte nakomt", zegt haar woordvoerster Laura Kwakernaak.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Rekenhof heeft een kritisch rapport gepubliceerd over de structuur en financiële toestand bij de spoorwegen. Het rapport kwam er op vraag van de minister van Overheidsbedrijven en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, naar aanleiding van de gewijzigde structuur van de NMBS-groep (sinds 2005) en de daaruit voortvloeiende geldstromen tussen de verschillende filialen. Het rapport is overgemaakt aan het parlement.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een betere doorstroming van het tramverkeer in Antwerpen kan 33 procent besparingen opleveren. Dat blijkt uit een rapport van De Lijn dat de redactie kon inkijken. Het rapport dateert van... februari.

De studie van De Lijn is destijds opgemaakt met die besparingen in het vizier. Er is één maatregel om de exploitatiekost te verminderen met een zeer groot terugverdieneffect: doorstroming, zo staat er. De logica is dat wanneer de gemiddelde snelheid toeneemt, je met hetzelfde aantal voertuigen en hetzelfde aantal personeel meer capaciteit kunt aanbieden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het moet niet altijd Rik Torfs zijn. En altijd dezelfde Kris Peeters is ook maar niks. Misschien daarom dat  de redactie van het ledenblad van de CD&V me uitnodigde voor een tweegesprek met Jef Van den Bergh, haar verkeersspecialist in de Kamer. Onderwerp van gesprek: de besparingen bij de NMBS. Het verslag kan je lezen op de pagina’s 14 en 15 van de Ampersand van de maand november:

 

 

Pages