Noorderlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op vrijdagavond 5 mei 2017 met een vernieuwing van het op- en afrittencomplex Noorderlaan (nr. 16) van de A12 in Ekeren. De verschillende op- en afritten krijgen een nieuwe wegverharding en de aansluiting van de A12 naar Luithagen-Haven krijgen een extra rijstrook. De werken zijn nodig om het complex klaar te maken voor het extra verkeer dat er langs zal rijden tijdens de werken aan de Oosterweel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Jarenlang was het terrein van 2,5 hectare op de hoek van de Groenendaallaan en Noorderlaan, dat eigendom is van vervoersmaatschappij De Lijn, het parkeerterrein van bioscoopcomplex Kinepolis. Anderhalve maand geleden kwam een einde aan die overeenkomst. Op 1 januari 2014 startte de erfpachtovereenkomst die De Lijn voor een periode van 99 jaar aanging met de Turnhoutse projectontwikkelaar Heeren Group.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de Antwerpse gemeenteraad wordt de sfeer elke maand grimmiger. Maandagavond zette burgemeester Patrick Janssens zijn stekels op omdat hij vond dat Bart De Wever (N-VA) en Claude Marinower (Open Vld) tijdens hun tussenkomsten een toon aansloegen die zou suggereren dat Janssens niet voldoende had ondernomen om de joodse scholen te beschermen naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen in Toulouse. Waarop de beide raadsleden zich haastten om te zeggen dat dit zeker niet hun bedoeling was geweest.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse stadsbestuur heeft aan de Vlaamse overheid gevraagd de snelheid op de Noorderlaan terug te dringen van 70 km per uur nu naar 50 km per uur. Dit moet de verkeersveiligheid verhogen.

Volgens het kabinet van de bevoegde schepen voor Mobiliteit Ludo Van Campenhout zijn er twee redenen om de maximum snelheid op de Noorderlaan terug te schroeven naar 50 km per uur.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Antwerpen

Het stadsbestuur wil de snelheid op de Noorderlaan van 70 kilometer per uur terugbrengen naar 50 kilometer per uur.

Er wordt gewerkt aan een eerste ontwerp voor de heraanleg van de Noorderlaan. Die klus wordt door het Vlaams Gewest uitgevoerd. Om de verkeersveiligheid te verhogen, vraagt het stadsbestuur aan Vlaanderen om de snelheid op de Noorderlaan van 70 naar 50 kilometer per uur te verlagen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.