Noorderlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op vrijdagavond 5 mei 2017 met een vernieuwing van het op- en afrittencomplex Noorderlaan (nr. 16) van de A12 in Ekeren. De verschillende op- en afritten krijgen een nieuwe wegverharding en de aansluiting van de A12 naar Luithagen-Haven krijgen een extra rijstrook. De werken zijn nodig om het complex klaar te maken voor het extra verkeer dat er langs zal rijden tijdens de werken aan de Oosterweel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Jarenlang was het terrein van 2,5 hectare op de hoek van de Groenendaallaan en Noorderlaan, dat eigendom is van vervoersmaatschappij De Lijn, het parkeerterrein van bioscoopcomplex Kinepolis. Anderhalve maand geleden kwam een einde aan die overeenkomst. Op 1 januari 2014 startte de erfpachtovereenkomst die De Lijn voor een periode van 99 jaar aanging met de Turnhoutse projectontwikkelaar Heeren Group.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de Antwerpse gemeenteraad wordt de sfeer elke maand grimmiger. Maandagavond zette burgemeester Patrick Janssens zijn stekels op omdat hij vond dat Bart De Wever (N-VA) en Claude Marinower (Open Vld) tijdens hun tussenkomsten een toon aansloegen die zou suggereren dat Janssens niet voldoende had ondernomen om de joodse scholen te beschermen naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen in Toulouse. Waarop de beide raadsleden zich haastten om te zeggen dat dit zeker niet hun bedoeling was geweest.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse stadsbestuur heeft aan de Vlaamse overheid gevraagd de snelheid op de Noorderlaan terug te dringen van 70 km per uur nu naar 50 km per uur. Dit moet de verkeersveiligheid verhogen.

Volgens het kabinet van de bevoegde schepen voor Mobiliteit Ludo Van Campenhout zijn er twee redenen om de maximum snelheid op de Noorderlaan terug te schroeven naar 50 km per uur.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Antwerpen

Het stadsbestuur wil de snelheid op de Noorderlaan van 70 kilometer per uur terugbrengen naar 50 kilometer per uur.

Er wordt gewerkt aan een eerste ontwerp voor de heraanleg van de Noorderlaan. Die klus wordt door het Vlaams Gewest uitgevoerd. Om de verkeersveiligheid te verhogen, vraagt het stadsbestuur aan Vlaanderen om de snelheid op de Noorderlaan van 70 naar 50 kilometer per uur te verlagen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze Vlaamse regering is de gezondste ooit. Dat wil zeggen: de leden van de Vlaamse regering doen er alles aan om de indruk te geven dat ze de meest sportieve, dynamische en veerkrachtige bewindvoerders zijn die dit landsdeel ooit heeft gekend. Er wordt gelopen, gefietst en gezwommen bij het leven. Men voetbalt, fitnest, tilt gewichten, beklimt bergen. Dat holt en hijgt dat het een aard heeft. Van hier tot aan het stemhokje en terug.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 18 oktober wordt in de stad Antwerpen een volksraadpleging georganiseerd over de keuze voor de Oosterweelverbinding.
De volksraadpleging is, in tegenstelling tot de gewone verkiezingen, niet verplicht. Alle stemgerechtigde inwoners van de stad krijgen een uitnodiging. De stemming gebeurt niet elektronisch maar met papier en een rood potlood. Alle 351 kiesbureaus zijn geopend.

Er moet minimaal 10% van de stemgerechtigde inwoners kiezen om het tellen van de stemmen verplicht te maken. Daarom dat het belangrijk is dat ook jij je stem uitbrengt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN - Het splinternieuwe fietspad van de Noorderlaan ligt er nog maar pas, of moet al compleet vernieuwd worden. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) - die de 2,5 miljard euro kostende Oosterweelverbinding moet bouwen - kan opnieuw aan de slag, althans de aannemer die de BAM aanstelde.

De Fietsersbond testte het nieuwe fietspad en vond het veel te ruw. Het stadsbestuur op zijn beurt vindt het fietspad onveilig en dringt in een brief aan de BAM aan op een grondige heraanleg. (krg)
Het Nieuwsblad 11-06-09