Noordersingel

Meer groen, ondergrondse tram en betere fietspaden

 

De Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan wordt in 2017 heraangelegd. Tram 10 gaat ondergronds, waardoor heel wat nieuwe open ruimte vrijkomt. De groene invulling daarvan is vastgelegd in het landschapsontwerp Turnhoutsepoort. Ook de poorten onder de spoorweg krijgen een opfrisbeurt. 

Tags: 

Antwerpen / Deurne - In Deurne moet bijna 14.000 vierkante meter groen verdwijnen ter hoogte van de Noordersingel, in het kader van geplande aanleg van de Oosterweelverbinding. Om het verlies aan natuur te compenseren wil de stad 50.000 euro geven aan het boscompensatiefonds. Met dat geld worden dan op andere plaatsen in Vlaanderen bossen aangeplant, maar dus niet in Deurne zelf. Wouter Van Besien van Groen vindt dat ontoelaatbaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.