Noordkasteel

ANTWERPEN - 

Het BAM-tracé neemt aan het Noordkasteel bijna de helft in van het leefgebied van plant en dier. “Het Noordkasteel gaat er helemaal aan”, zegt Wouter Van Besien (Groen). “En de autosnelweg loopt vlak naast de nieuwe woonwijken op het Eilandje.”

Tags: 

afbeelding

Te koop op Ringland - Het Plan, in de Roma. stRaten-generaal zal met de opbrengst van het boek zorgen dat er een exemplaar naar alle relevante actoren in het dossier wordt gestuurd, met name aan de ministers van de Vlaamse regering, de schepenen van Antwerpen, de fractieleiders van het parlement en van de gemeenteraad, een aantal diensthoofden uit de administratie, en opiniemakers op het vlak van milieu en fauna en flora. Dit alles ...onder het motto "Als de politici niet naar het Noordkasteel komen, komt het Noordkasteel naar de politici."

afbeelding

Hart boven Hard stapt in drie dagen van Lillo tot in Brussel. Een vreedzame actie voor een duurzame samenleving met een Hart. Een reactie tegen het Harde beleid van de regering. Er is een alternatief. Een andere en betere maatschappij met respect voor iedereen is mogelijk en noodzakelijk.

 

 

afbeelding

Om de aandacht te vestigen op de dreigende kaalslag organiseerde het bewonerscollectief stRaten-generaal in 2014 een fotowedstrijd met als onderwerp twee bedreigde natuurgebieden van Antwerpen.
Bedoeling van de wedstrijd was de twee bosgebieden die moeten wijken voor de Oosterweelverbinding op een originele manier in beeld te brengen zodat de inwoners van Antwerpen ze leren kennen en ‘er verliefd op worden’.

Pages