Noordkasteel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het verzet tegen de vernietiging van het Noordkasteel is al oud. Een van de meer recente uitingen van protest was deze actie van 2010. De vrijwilligers van Ademloos trokken toen de straat op om mensen te vragen een bedreigde boom te adopteren, niet alleen van het Noordkasteel, ook van het Sint-Annabos en van het Rivierenhof. De actie genoot grote bijval, mensen adopteerden massaal, en winkels legden de adoptielijsten op de toonbank. Natuurpunt Antwerpen Stad trok mee aan de kar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De ochtend na de verkiezingen begon ik mijn dag weer eens met joggen rondom de vijvers, ook al was het er niet echt het weer voor. Wat een verademing toen ik daar aankwam. Het natuurdomein, dat er de week ervoor nog erg vervuild bij lag, was opgeruimd. Alle blikken, flessen, chipszakken, meubels en ongedefinieerde voorwerpen waar ik me aan had geërgerd, waren opgeraapt en weggebracht. Niet door de stadsdiensten maar door een groep vasthoudende vrijwilligers.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Weer interessant nieuws vanuit mijn residentie. Volgend najaar, in september, begint hier een internationaal kunstproject genaamd AIR Traces. Kunstenaars gaan het gebied tussen het Red Star Line Museum en de St.-Jan-de-Doperkerk van het voormalige Oosterweel aankleden met hun werken. Ze zullen de communicatie aangaan met deze plek. Curator Alan Quireyns zegt hierover: "Het is een omgeving zonder definitie, op de breuklijn tussen haven en stad. Het lijkt leeg, en daardoor is het een magneet voor alle activiteiten die in de stad niet worden toegelaten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na een bewogen verkiezingsdag ben ik terug in mijn residentie. Geen betere balsem voor de ziel dan deze plek. In Vlaanderen zowel als in Europa kiest de burger nationalistisch-populistisch. Ik post een nieuwe reeks foto’s van Chris Terryn, genomen op een zonniger dag dan vandaag. Ik denk ondertussen aan de zinnetjes die ik in de verkiezingspropaganda van de voorbij dagen ben tegenkomen. Heel dikwijls kwamen ze neer op de boodschap die je zou kunnen samenvatten als 'U hebt daar als burger recht op'.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Noordkasteel is een historische plek van activisme. Mede door de discussies over de bouw van het Noordkasteel is in de jaren zestig van de negentiende eeuw de fameuze Antwerpse Meetingpartij ontstaan. De Meetingpartij werd groot door het protest tegen de megalomane plannen van de Belgische overheid om een fortengordel rond Antwerpen te leggen. De Belgische regering had al in de jaren veertig het plan opgevat om de hele landsverdediging rond deze stad te concentreren omdat hier de haven lag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ik heb een tweede fotograaf zo gek gekregen van naar mijn residentie te komen om foto’s te maken. Dit keer is het Chris Terryn van PureFoto. Ik deel hier met jullie zijn eerste inzendingen, er komen er nog meer. Ik krijg mails met de vraag: waar ligt dat Noordkasteel, ik hoor er zo veel over maar ik ken het eigenlijk niet, ik wil de plek wel graag eens bezoeken, is het ver van de stad?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
 Ik heb dit weekend, toen het in die hoek van het Noordkasteel rustig was, industrieel spionnetje gespeeld, en ben de voorbereidende werken van BAM gaan fotograferen. De onderzoekers van BAM doen hier hun proefboringen. Ze gebruiken stalen balken van 30 meter lang die per schip naar hier zijn gebracht, en met behulp van grote kranen de bodem in zijn geheid. De BAM brengt met deze boringen de ondergrond in kaart. Dat vinden niet alleen de ingenieurs interessant, maar ook de financiers.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dag vijf van mijn verblijf op het Noordkasteel. Stralend weer, zoals u kon zien. Blijkbaar is dit natuurdomein bij de barbecuers toch vrij goed bekend. Bijzonder veel mensen hier die in de vele hoekjes picknickdekens hebben uitgespreid en hun schroeivuurtjes hebben opgesteld. De geur van gegrilde kippenbouten verdrijft hier nu al de andere. Een erg gemengd publiek, jong en oud, alle talen sprekend. Benieuwd wat er straks, als iedereen weg is, allemaal blijft liggen.

Pages