Noordkasteel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Welkom op mijn domein-voor-drie-weken. Dit is dus het Noordkasteel. Het terrein bestaat uit hoge bermen, wandelpaden en waterpartijen. Je ziet van hieruit Antwerpen in de Scheldebocht liggen: de kaaien, het MAS, de boerentoren en de kathedraal. Van het MAS tot aan deze oude versterking is het maar een kwartiertje gaan. Vroeger kon je hier op warme dagen over de koppen lopen. Tegenwoordig wordt in deze vijvers nog altijd regelmatig gezwommen, maar het mag eigenlijk niet omdat de plek te dicht bij de haven ligt, waardoor niet kan worden gegarandeerd dat het water niet vervuild is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Hogere Zeevaartschool barst stilaan uit haar voegen. Ze gaat een nieuw campusdeel bouwen achter het huidige (en beschermde) schoolgebouw. De nieuwbouw komt op het huidige rugbyveld en vergt een investering van zo'n 20 miljoen euro.

Van overal komen ze, de studenten van de Hogere Zeevaartschool. De Antwerpse hogeschool heeft sinds zijn start in 1800 - nog onder het bewind van Napoleon - zo'n uitstekende reputatie opgebouwd dat het studentenaantal enorm blijft stijgen. Vooral de laatste jaren. In 2000 stond de teller op 250 studenten. Nu klokt de school al af op 660.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terecht wees uw krant op de beruchte paperclip, nu de Hollandse knoop, nabij Deurne die een 'zwart beest' wordt genoemd. Maar er is nog een tweede 'zwart beest', namelijk de Oosterweelknoop aan het Noordkasteel.

In het MER-rapport worden de effecten van deze combinatie van een verkeerswisselaar en een afrit geminimaliseerd, want er woont toch niemand. Deze knoop situeert zich tussen de tunnelmonden van de Scheldetunnels en de tunnels richting Merksem en Deurne.

Pages