norm

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor het nieuwe jaarrapport luchtkwaliteit verzamelde het Europees Milieu Agentschap meetgegevens uit alle lidstaten in Europa en vergeleek die met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport toont aan dat de gezondheidsimpact van luchtvervuiling groot is: naar schatting zijn er jaarlijks 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa als gevolg van luchtvervuiling. Hieruit blijkt dat 90% van de inwoners van steden worden blootgesteld aan te veel fijn stof in de lucht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), worden 90 procent van de Europese burgers in de steden blootgesteld aan te hoge concentraties luchtvervuilende deeltjes, waardoor zij een grotere kans hebben op ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Amerikaans milieuagentschap (US EPA) verstrengt de norm voor fijn stof (PM2.5)

 

WASHINGTON – In response to a court order, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) today finalized an update to its national air quality standards for harmful fine particle pollution (PM2.5), including soot, setting the annual health standard at 12 micrograms per cubic meter. By 2020, ninety-nine percent of U.S. counties are projected to meet revised health standard without any additional actions

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De vraag is of het ministerie van infrastructuur en milieu de effecten van een verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen rond de grote steden onderschat. Een aantal studies naar de effecten van het instellen van de 80-kilometerzones rond de steden toont aan dat de concentratie fijnstof naast de snelweg afneemt met een paar tot tien procent. De GGD in Amsterdam berekende een vermindering van de fijnstof met 7 en van roet met 15 procent.