NOx

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen

In het kader van de herziening van het Gothenburg Protocol van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE) worden strengere emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen voor 2020 afgesproken. Tijdens de onderhandelingen zijn een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van de doelen geformuleerd en besproken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of 44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft in 2010 een van de slechtste scores behaald in Europa op het vlak van de uitstoot van stikstofoxiden. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die werden gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap (EEA). Slechts vier andere landen van de Europese Unie deden het in 2010 nog slechter.


Ons land overschreed in 2010 met 25 procent de drempel voor de uitstoot van stikstofoxide die het kreeg opgelegd via de NEC-richtlijn en stootte 220,6 kiloton stikstofoxiden uit in plaats van de toegestane 176 kiloton..

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week kon een wakkere journalist van De Standaard de hand leggen op het ontwerp milieueffectenrapport (MER) voor de Brusselse ring. Zoals bekend wil de Vlaamse regering parallelwegen aanleggen langs de ring, om zo het doorgaand verkeer te scheiden van het lokaal verkeer. Zo komt men tot 3 centrale rijvakken voor doorgaand verkeer en 2 laterale rijstroken voor lokaal bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Naast het viaduct van Vilvoorde wil men een nieuw viaduct aanbouwen, zodat hier geen bottle-neck ontstaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL - Wraakroepend misleidend, fulmineert Greenpeace. Niet twijfelen en snel beslissen, concludeert Open VLD.

Greenpeace noemt het strategisch milieueffectenrapport (MER) voor ingrepen op de noordelijke Ring rond Brussel (DS 26 januari) ‘misleidend'.

De verrassende conclusie dat inzetten op rekeningrijden, openbaar vervoer en fiets de slechtste gezondheidsscore laat optekenen, stuitte bij de milieuorganisatie op ongeloof. Zeker omdat dat scenario beter scoort bij de aparte beoordelingen voor luchtkwaliteit en geluid.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Splinternieuwe dieselwagens stoten in werkelijkheid drie maal meer stikstofoxiden (NOX) uit dan toegelaten volgens de euronormen. “De huidige Europese testcyclus faalt, want die geeft aan dat de nieuwe dieselvoertuigen voldoen aan de euronormen. Als je dieselwagens een realistisch parcours laat afleggen blijken ze een stuk slechter voor de luchtkwaliteit dan benzinewagens,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “De federale en Vlaamse overheid moet daarom dringend dieselwagens minder aantrekkelijk maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de voorstelling van het VMM jaarrapport over de luchtkwaliteit in 2010 spreekt minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, van een "spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit". Dat vinden wij op zijn minst een opmerkelijke uitspraak, vooral omdat Vlaanderen de Europese normen voor fijn stof en verzurende uitstoot (NOX) nog steeds niet haalt.

Pages