NOx

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week de gelegenheid gehad om nog eens enkele specialisten inzake luchtkwaliteit aan het woord te horen. Onder meer Valentin Foltescu van de European Environment Agency had interessante dingen te vertellen, al wordt een mens er niet direct vrolijker van:

- 20% van de Europese stedelijke bevolking leeft in omgevingen waar de Europese 24uursnorm voor PM10 (zeg maar het ‘groffe’ fijn stof) wordt overschreden en dat loopt op tot 80-90% als je de strengere WHO-norm hanteert. Helaas is er geen verbetering te zien.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Megatrucks zijn uitzonderlijke grote vrachtwagens, bestaande uit 2 laadcombinaties, wegen ongeveer 6O ton en zijn 25 m lang.

Europese studies hebben al aangetoond dat dergelijk lange vrachtwagens ten koste gaan van het spoorverkeer en van de binnenvaart. De milieuwinst die kan geboekt worden doordat één lange vrachtwagen twee kortere vervangt wordt daardoor te niet gedaan. Hoewel zelfs aan die milieuwinst kan worden getwijfeld want ze verbruiken meer met hun grotere, zwaardere motoren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zolang dieselwagens bevoordeeld worden via accijnzen en de CO2-premie is het nodig om de aankoop ervan te ontmoedigen door er een hogere BIV (Belasting op in verkeerstelling) op te heffen. Zo kan je de verdere verdieselijking van ons wagenpark tegengaan. Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt dan ook de plannen van Minister Schauvliege om bij de BIV rekening te houden met zowel CO2 uitstoot als fijn stof en NOx.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Binnenschepen hebben ook energie nodig om elektriciteit aan boord te hebben. Daarom dat zij met dieselgeneratoren zijn uitgerust en de geur van de verbrande diesel wordt tot aan de wal waargenomen. Het milieu wordt daar echter niet mee gediend. Daarom dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen op 1 februari start met een proefproject waardoor binnenschippers in de haven gratis gebruik kunnen maken van walstroom.

Pages