NVA

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 De N-VA heeft beslist om Ringland geen garanties te geven na de verkiezingen. De actiegroep rond de overkapping van de Ring had alle Vlaamse partijen het engagement gevraagd om van Ringland een prioriteit te maken beslist nu om dit niet te doen. "We willen de genomen beslissingen rond de Oosterweelverbinding niet hypothekeren", klinkt het bij de partij. Voor N-VA blijft de derde scheldekruising cruciaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aan het districtscollege van Borgerhout ligt het niet, enigszins tot onze verbazing. Je zou verwachten dat de lokale linkse coalitie van sp.a-Groen en PVDA+ frontaal in de aanval zou gaan tegen het rechtse stadsbestuur. Maar de groene districtsburgemeester Marij Preneel houdt zich voorlopig aan haar belofte om constructief met de stad samen te werken. Nee, het verzet komt van onderuit. Van de burger van het dichtst bevolkte district van Antwerpen, die groen wil voor zijn kinderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De N-VA is razend over de voorstellen van de regionale zender atv over de deelname van de partij aan de tv-debatten in de aanloop naar 14/10. Zo is de N-VA voorlopig niet uitgenodigd voor het debat over de Antwerpse mobiliteit. De tv-zender baseerde zich voor het zendschema van zijn tv-debatten op de politieke realiteit na de verkiezingen van 2006: hoe groter de partij, hoe groter de deelname aan de debatten. Met vervelende gevolgen voor de N-VA, want die veroverde in 2006 - toen nog in kartel met CD&V - slechts één zetel in de Antwerpse gemeenteraad en werd dus beschouwd als 'kleine' partij. Het gevolg: de N-VA werd (voorlopig) niet uitgenodigd voor de debatten over economie, mobiliteit en de haven. En dat terwijl het gewicht van de partij anno 2012 volgens de peilingen vele malen groter is. N-VA heeft dan ook grote problemen met de logica van atv, waardoor de Stadspartij (sp.a/CD&V), Groen en het VB meer aan bod zouden komen in de debatten. Bart De Wever (rechts op foto) ontkent de huizenhoge misnoegdheid niet, maar hij wil er geen commentaar op geven. "Wij hebben intern nog niet uitgemaakt hoe we hiermee omgaan en of we in deze context nog wel willen deelnemen aan de atv-debatten", zegt hij. Atv Bij atv wil politiek journalist en presentator Karl Apers niet reageren. Hij verwijst door naar zijn hoofdredacteur Hans Hellemans. Hellemans reageert: "Wij hebben een voorstel voor een uitzendschema gestuurd naar alle partijen, en we wachten nu op de reacties. Uiteraard zijn we bereid om daarmee rekening te houden. Tot nu toe heeft alleen de N-VA gereageerd." LEX MOOLENAAR Bron : Gazet van Antwerpen, 14 september 2012 http://www.gva.be/nieuws/verkiezingen2012/aid1241195/rel-tussen-n-va-en-...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Architect Chris Poulissen riep de politici in "Terzake" op om de deskundigen hun werk te laten doen in het heikele mobiliteitsdossier dat de Oosterweelverbinding is voor de stad Antwerpen. "De wil moet er zijn", voegde Poulissen daaraan toe.

De Wever (N-VA) sluit zich aan bij Poulissen. "Ik ben het eens", zegt hij, "experts moeten zich over het dossier buigen en wij zullen luisteren."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de oplevering van het milieueffectenrapport over de Antwerpse Oosterweelverbinding, dat eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht wordt, zal N-VA bereid zijn om indien nodig voor een andere oplossing te kiezen dan het BAM-tracé met tunnels. Dat heeft partijvoorzitter Bart De Wever, eveneens N-VA-lijsttrekker in Antwerpen, gezegd tijdens een debat met Groen-lijsttrekster Meyrem Almaci in het tv-programma Terzake.

Pages