omgevingslawaai

afbeelding

Woensdag stelde de Vlaamse Ombudsman zijn jaarrapport voor aan het Vlaams parlement. Dit rapport vraagt meer aandacht voor de aanpak van verkeerslawaai. Mede door de vele lintbebouwing is autoverkeer de belangrijkste bron van geluidsoverlast in Vlaanderen. Naar schatting worden dagelijks 881.000 burgers zwaar gehinderd door verkeerslawaai. De Ombudsdienst is dan ook verbaasd dat er nog steeds geen geluidsnormen bestaan voor luidruchtige wegen, maar wel voor allerlei andere activiteiten.

Volg de ombudsman live in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De stad Antwerpen wil een nieuw soort asfalt gebruiken dat het geluid veel beter dempt. Er komen meerdere proefstroken in de stad, om te testen welk asfalt het meest effectief is. De maatregel vormt een onderdeel van het geluidsactieplan. Er moeten ook meer geluidsschermen komen aan de ring, om het verkeerslawaai tegen te gaan.

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoek in de stad naar stilte en je bent een tijdje zoet. Toch wordt de strijd tegen lawaai steeds heviger gevoerd. Door inwoners, politici, en kunstenaars, zoals deze week de Week van de Klank in Brussel duidelijk maakt

Bijna niets, dat was er te horen. Een zeldzaamheid, zo op de stoep voor de redactie. Het was zondag, het was vroeg, en het bedaarde vallen van de sneeuw bracht kalmte. Stilte in de stad, het is zoals de grote liefde: je zoekt er vaak naar, je vindt het zelden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

IDEA-project geeft nieuwe dimensie aan meten van omgevingsgeluid en luchtverontreiniging

De voorbije vier jaar ontwikkelden wetenschappers binnen het IDEA-project (Intelligent Distributed Environmental Assessment) nieuwe methodieken om de kwaliteit van de leefomgeving te meten, en demonstreerden ze de bruikbaarheid ervan. De resultaten werden voorgesteld op een slotevent op 26 november.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte,
 
Namens de bewoners van de tuinwijk in Borgerhout, de meest door lawaai beproefde wijk van Antwerpen, nodigen wij u uit voor een demonstratieve persconferentie op dinsdag a.s. om 13u30, adres van de misdaad is Weerstandlaan 31 in Borgerhout.
Enige medici zullen ook aanwezig zijn, Prof D. Avonts, Dr. G. Verbeke en Dr. D. Van Duppen.
De weerslag van een aantal metingen door de stadsdiensten zullen ook ter beschikking zijn.
Deze werden speciaal op ons verzoek uitgevoerd.
En zijn natuurlijk alarmerend.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zonder rustperiodes kan de mens niet recupereren van lawaai. Dat geldt evengoed voor de buren van een kinderdagverblijf, zegt MARC GOETHALS.

De publieke opinie is verontwaardigd over het gebrek aan tolerantie bij omwonenden van kinderdagverblijven, en door het feit dat de rechterlijke macht hen daarin geregeld volgt (DS 1 augustus). Er gaan stemmen op om het voorbeeld van Duitsland te volgen en kinderlawaai te schrappen uit de lijst van de bronnen van omgevingslawaai.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai heeft tot doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren met het oog op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. De aanpak van de richtlijn is gebaseerd op het opmaken van geluidsbelastingkaarten, het opstellen van actieplannen op basis van deze geluidsbelastingkaarten en het voorlichten van het publiek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 1 april 2011 heeft de Vlaamse Regering bovendien de actieplannen specifiek voor de agglomeraties Antwerpen en Gent goedgekeurd. Ook over deze actieplannen werd een publieke raadpleging georganiseerd. Elk actieplan bevat een overzicht van de ontvangen inspraakreacties, waarbij wordt aangegeven op welke manier in het actieplan werd rekening gehouden met de inspraakreacties.

De goedgekeurde actieplannen kunnen hieronder worden gedownload:

Pages