ontbossing

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met de Bosbarometer houdt BOS+ al jaren de vinger aan de pols van het Vlaamse en internationale bosbeleid. Aan de hand van een aantal meetbare indicatoren en officiële cijfers volgt BOS+ zo de belangrijkste bostrends op de voet. De conclusie van de editie 2012 van de Bosbarometer is eenvoudig: andermaal blijft de realisatie van de bosbeleidsdoelstellingen mijlenver van de genomen engagementen verwijderd. Dit terwijl nog maar eens gebleken is dat de Vlaming écht wel vragende partij is voor een doortastend beleid op vlak van bos.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar is er in Vlaanderen 59 hectare bos verdwenen. Dat zegt de natuurvereniging BOS+ in haar jaarlijkse Bosbarometer. De regering belooft al jaren om meer bomen te planten, maar voert de plannen niet uit, zo luidt het.

"Het gaat niet zo goed met onze bossen en zeker niet met onze bosoppervlakte", zegt Bert De Somviele, de directeur van BOS+ in "De ochtend" op Radio 1. "Vlaanderen is netto een ontbosser, zo blijkt. En dat terwijl andere bosarme regio’s in Europa het veel beter doen."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoewel de Vlaming meer en toegankelijk bos in de buurt wil, ontbost Vlaanderen verder. De netto bosoppervlakte in Vlaanderen nam in 2011 met 59 hectare af. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bosbarometer van BOS+.

BOS+ stelt vast dat ontbossing in Vlaanderen nog altijd een dagelijkse praktijk is, ondanks een ontbossingsverbod in het Bosdecreet. Die ontbossing is mogelijk 'dankzij een aantal uitzonderingsmaatregelen op dat verbod'. In totaal ging vorig jaar 231 hectare bos vergund tegen de vlakte, of 0,63 hectare per dag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tussen 2008 en 2011 werd voor 1.006 ha bos een ontbossingsvergunning uitgereikt. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Dirk Peeters (Groen) daarover opvroeg bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

In diezelfde periode gaf de Vlaamse overheid subsidies om 149 ha landbouwgronden te bebossen en 466 ha andere gronden te bebossen of te herbebossen.
Per saldo verdween er de voorbije jaren dus meer bos dan dat er bij kwam.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Net als vorig jaar doet minister Schauvliege weer een oproep naar gemeenten en provincies om gronden aan te kopen voor bebossing. Ze kunnen hiervoor een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De voorstellen zijn welkom tot maandag 30 april 2012. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actuele vraag van de heer Bart Martens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de voortschrijdende ontbossing van Vlaanderen en de achterstand in de afbakening van ruimte voor bos in het kader van de afbakening van de gewenste agrarische en natuurlijke structuur

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister Hilde Crevits is niet te spreken over de illegale aanplanting van bossen in Oudenaarde. 'Ik vind dit niet kunnen. Zeker niet omdat het om een industrieterrein gaat. Daar is watergebonden bedrijvigheid mogelijk. Dat kan niet, zeker niet zo tersluiks.'
Eerder deze week raakte bekend dat de Vereniging voor Bos in Vlaanderen op een illegale manier voor 1,5 hectare bos had aangelegd op terreinen van Waterwegen en Zeekanaal in Oudenaarde. Met de actie wilde de organisatie aanklagen dat de Vlaamse overheid het voorbije jaar onvoldoende bos heeft geplant.

Pages