ontbossing

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de start van de Week van het Bos valt er helaas weinig goed nieuws te rapen voor de Vlaamse bossen. Zo blijkt uit de bosbarometer  van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen dat we nog steeds bos verliezen. In 2009 werd 291 hectare ontbost, terwijl er slechts 203 ha nieuw bos bijkwam. Netto verdween er vorig jaar dus 90 ha bos uit Vlaanderen. Dat staat in schril contrast met het voornemen om in Vlaanderen, één van bosarmste regio’s van gans Europa, 10.000 ha bos bij aan te planten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zwijndrecht: van polder, over natuur naar industrie

(industriegebied ten noorden van de Expressweg, Nieuwe weg)

 

 

 

Groenlink - Driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever 32ste jaargang nr 3 september 2010

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Vlaanderen is vorig jaar 291 hectare ontbost en slechts 203 hectare nieuw bos bijgekomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV).

Vorig jaar werd 291 hectare ontbost met vergunning. Dat komt neer op 1,5 voetbalveld per dag, zo berekende VBV. "Daarvan werd slechts 115 hectare effectief gecompenseerd. Er werd ook 88 hectare nieuw bos aangelegd met landbouwsubsidies voor bebossing", zegt VBV-directeur Bert De Somviele. "Dat is een netto verlies van 88 hectare."

 

Veel uitzonderingen

Tags: 

Pages