ontwerp

afbeelding

“Oosterweel is een achterhaald project rond automobiliteit, terwijl Ringland een hedendaags stadsproject is.” Dat zegt Dirk Lauwers, professor mobiliteitsplanning. Hij maakt de opmerkelijke vergelijking met Nokia-telefoons.

M. Verheijen analogie infrastructuur en smartphone toegepast op Ringland. BAM is Nokia gsm: wàs een goed product. Infrastructuur(ontwerp) = ruimte(ontwerp)
Dirk Lauwers

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat ons opvalt is dat de externe communicatie door schepen Koen Kennis (+ het navenante collegebesluit) niet meteen de vertaling is van de inhoud van het stadsadvies. Vreemd dat men op basis van dergelijk advies de suggestie van gunstig advies kan meegeven. De vraag stelt zich zelfs in alle pertinentie of de dubbele pet van Koen Kennis niet bepalend is geweest voor het stadsadvies? Koen Kennis is nl. én beheerder bij de N.V. BAM én schepen van mobiliteit van Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Oosterweel

Misleidende cijfers zetten rapport op helling, meent actiegroep stRaten-generaal

Actiegroep stRaten-generaal legt de milieustudie over de Oosterweelverbinding nog maar eens op het kapblok. Reden: het staat propvol misleidende info en onduidelijke cijfers, concludeert de actiegroep na een tweede analyse van het rapport.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

StRaten-generaal benadrukte gisteren dat haar voorstel (het Meccano-tracé) om de Antwerpse verkeersknoop op te lossen het beste blijft. Het ontwerp van milieueffectenrapport (MER) zet evenwel het Oosterweeltracé bovenaan. De actiegroep moet toegeven dat dat tracé op het vlak van mobiliteit een betere score haalt, op voorwaarde dat de Vlaamse overheid haar begeleidende voorwaarden (geen vrachtverkeer in de Kennedytunnel, tol voor de nieuwe verbinding) laat vallen. Maar die voorsprong is bijzonder klein.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zwijndrecht uit forse kritiek op het MER-onderzoek van de Antwerpse Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht heeft forse kritiek op het milieueffectenrapport van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Zwijndrecht was een van de 25 instanties die een advies moesten formuleren op basis van de ontwerpteksten voor het plan-MER (milieueffectenrapport).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Niet enkel op vlak van leefbaarheid, maar ook inzake mobiliteitsoplossingen scoort het Meccanotracé in de ontwerpteksten van het plan-MER (milieu-effectenrapport) erg goed en in vele scenario's zelfs beter dan de Oosterweelverbinding van de Vlaamse regering. Tot die conclusie komt de actiegroep stRaten-generaal, initiatiefnemer van het Meccanotracé, na een analyse van het lijvige hoofdstuk Mobiliteit in de onlangs uitgelekte ontwerpteksten.

"In ieder geval: niemand kan nu nog zeggen dat het Meccanotracé niet deugt", stelt Manu Claeys (foto) van stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het ontwerp van plan-MER Oosterweelverbinding heeft negatief advies gekregen van de gemeente. "Het gaat om voorbarige conclusies van een wankel onderzoeksrapport.

De wanverhouding tussen wetenschappelijke ernst en onderscheidend vermogen moet eerst worden weggewerkt", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

Hij wijst erop dat de positieve effecten van het Meccano-tracé niet terug te vinden zijn in het rapport.

PVDP
Gazet van Antwerpen, Di. 10 Dec. 2013, Pagina 16

Pages