ontwerp MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er zijn fouten geslopen in het milieu-effecten-rapport voor de Oosterweelverbinding. Fouten, waardoor het alternatieve Meccano-tracé slechter lijkt dan uit de echte conclusies blijkt. De dienst MER van het Vlaams gewest zei vandaag in het Vlaams parlement dat die fouten zullen worden rechtgezet in het definitieve eindrapport.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het milieueffectrapport onderzoekt de verschillende tracés om de Antwerpse mobiliteitsknoop op te lossen lezen we vandaag in de Tijd.

Het Vlaams Parlement bespreekt vandaag de ontwerptekst voor het milieueffectrapport van het Antwerpse mobiliteitsdossier. Die ontwerptekst is opgemaakt door het studiebureau Antea. Ze is niet openbaar, maar foute conclusies lekten op 8 november wel al uit in de media.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement voor de zoveelste keer de voortgang in het dossier van de Oosterweel.
Volgens het voorlopige MER-rapport scoort het BAM-tracé beter qua mobiliteit, de Meccano qua leefbaarheid.
Maar die conclusie wordt aangevochten door de actiegroepen en door partijen zoals Groen, PVDA en Vlaams Belang, die de studie met heel andere ogen hebben gelezen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het stadsbestuur van Antwerpen sluit zich aan bij de bevindingen van de MER-studie over het BAM-tracé en zijn alternatieven. De stad wil wel nog veel bijkomende verduidelijkingen.

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement het milieueffectenrapport (MER) over Oosterweel. Volgens die studie scoort het BAM-tracé het best op het vlak van mobiliteit, maar het Meccano-tracé inzake leefbaarheid. Inmiddels heeft het Antwerpse stadsbestuur zijn advies over de studie afgerond. Het sluit zich aan bij de bevindingen van het rapport, maar maakt twee kanttekeningen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De stad Antwerpen heeft haar advies uitgebracht over het milieurapport voor de Oosterweel. Ze staat achter de drie tracés die al een tijd voorliggen en die nu nog verder onderzocht worden. Antwerpen vraagt ook concreet om een overkapping van de Ring, ter hoogte van het Schijnpoort, en om extra geluidsschermen. Het bouwdok voor de Oosterweel komt alvast niet in de Antwerpse haven te liggen, zo blijkt.