ontwerp plan-MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Misschien vraagt u zich wel eens af, wie zijn nu die adviesraden die advies moeten uitbrengen over het ontwerp-MER (en op wiens advies dus blijkbaar helemaal niet zal worden gewacht, want volgens het artikel in De Standaard van vandaag is het 'ontwerp' al definitief).

U zult hier tevergeefs in zoeken naar een "orgaan" van welke aard dan ook wat "de burger" vertegenwoordigt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het ontwerp-MER is een ontwerp, dus dat mag. Vreemd is echter dat de schrijvers ervan, het studiebureau Antea, via Bart Brinckman in De Standaard laten optekenen dat het in het ontwerp-MER gaat om 'robuuste eindconclusies' ('robuust' is de term die in de wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt als men zegt dat een onderzoek definitief is). Het studiebureau zegt, met andere woorden, dat de eindconclusies niet meer zullen veranderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Spindoctors van de Vlaamse overheid hebben het MER onderzocht en de BAM-patiënt gezond verklaard. Echte dokters maken een heel andere diagnose. Zij komen tot dezelfde conclusie als het gezond verstand van de 60% Antwerpenaren die in het referendum van 2009, het BAM tracé naar de prullenmand verstuurden. Voor de artsen die het ontwerp plan-MER onderzochten is BAM de slechtste keuze en Meccano de beste.