Oost-Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De deputatie van Oost-Vlaanderen stelt de provincieraad eind juni voor om het gewijzigde GRUP Oosterweelverbinding ongunstig te adviseren. Maandag ging het openbaar onderzoek van start.

Volgens de deputatie ontbreekt er echter een grondige studie naar de effecten van de Oosterweelverbinding op de verkeersafwikkeling in het Waasland en de Gentse regio, zowel voor lokaal verkeer als voor (internationaal) vrachtvervoer en haventrafieken.