Oosterweel

 

De Oosterweel-versie die momenteel wordt uitgewerkt, zal nog steeds voor veel fileleed en milieuoverlast zorgen. Dat besluit Groen uit de cijfers van het milieueffectenrapport

 

Parkzones, fietspaden en de eerste kilometers overkapping van de Antwerpse Ring: na het akkoord met de actiegroepen in 2017 kwam er een jaar later een akkoord tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven over de eerste projecten die Antwerpen leefbaarder moeten maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering kiest op basis van het MER (Milieueffectenrapport) weinig verrassend voor het BAM-tracé. Zogezegd 'een definitieve keuze'. Wat hoogst bedenkelijk is en bovendien weinig democratisch.Waarom weinig democratisch? Omdat Antwerpen in 2009 het BAM-tracé in een volksraadpleging wegstemde. De vraag die toen voorlag klonk immers zo: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?'

De burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland reageren tevreden op de eerste selectie van projecten voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Ze zien daarin een bevestiging van het engagement van de Vlaamse overheid om werk te maken van de volledige overkapping. Daarmee krijgt de overkapping volgens de burgerbewegingen het statuut van ‘beslist beleid’.

De verschillende regeringen van het land liggen met elkaar overhoop over de begrotingscijfers die België eind deze week moest indienen bij Europa. Zo zegt Vlaanderen dat het dit jaar een begroting in evenwicht heeft. Maar het laat daarbij de uitgaven voor de Oosterweelverbinding buiten beschouwing. Het Brussels Gewest laat de herstelling van de tunnels buiten de begroting, het Waals Gewest de bouw van ziekenhuizen.

‘Het primaat van de politiek is deze week full face doorbroken is. Het historische aan de foto’s die woensdag gemaakt werden, is dat politici en burgers elkaar de hand drukten. De plaats van de burgerbewegingen in dit verhaal, het aanduiden van een intendant... er zijn, aldus Manu Claeys, begrippen en procedures gelanceerd die nooit meer zullen verdwijnen.

 

Antwerpen leek dit weekend heel even een buitengewoon aantrekkelijke stad. Uiteraard was de roes na het sluiten van een akkoord over Oosterweel nog niet voorbij. Een oplossing voor de mobiliteitsproblemen ligt in het verschiet en de oorlog tussen de overheid en de burgerbewegingen lijkt te einde. De komende weken zal iedereen wel ontwaken uit deze droom. Dan volgt de fase van de ontwenning – in het jargon: cold turkey – als het huwelijk moet worden geconsumeerd en omgezet in een duurzame relatie. Die metafoor is niet van ons, maar van Bart De Wever.
 

Pages