Oosterweel

De verloning in intercommunales transparanter maken volstaat niet. Er is vooral ook transparantie van de besluitvorming nodig.


Vorige week was toch wel de week van de intercommunale. Politiek geïnteresseerd Vlaanderen ontdekte een nieuwe wereld. Nieuw is deze wereld echter niet. Tussen het publieke domein van parlementen, regeringen en ministeries en het private domein van bedrijven en verenigingen is de jongste decennia een grijze zone van semipublieke instellingen gegroeid. Ook de intercommunales horen daar thuis.

Ringland, de burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de ring, bestaat precies drie jaar. Daarom werden vandaag op de hoek van de Singel en de Jan Van Rijswijcklaan 1000 jonge boompjes uitgedeeld. Met de onderhandelingen die lopen over het compromisvoorstel om het Oosterweeltracé te combineren met een noordelijker  gelegen tracé, gaat het ondertussen de goede richting uit.

Iedereen wil grote werken, maar niemand heeft geld

 

Trump, Juncker, premier Michel, Jan Smets en nu ook Kris Peeters. Iederéén wil investeren in grote infrastructuurprojecten. Geert Gielens, hoofdeconoom van Belfius, legt uit waarom we daar nog altijd zo weinig van zien in het straatbeeld.

 

Een sterke noordelijke bypass om het verkeer van de stad weg te houden. En daarnaast toch ook nog een Oosterweelverbinding voor het lokale verkeer. Is dat dan het ei van Columbus voor de Antwerpse mobiliteit?

Tags: 

Je kan meer bereiken door elkaar te bekampen met juridische procedures en volksraadplegingen


Er zit schot in het dossier van Oosterweel, het B-H-V van de Antwerpse regio. Nadat de verschillende partijen jarenlang met getrokken messen tegenover elkaar hadden gestaan, wordt er nu al een aantal maanden onder leiding van prof. Alexander D'Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Ring, constructief aan oplossingen gewerkt.

Tags: 

Het politieke stuurcomité van de Oosterweelverbinding buigt zich vandaag over een compromisvoorstel dat voorligt bij de actiegroepen, het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering. Het plan kost 1 miljard euro extra, boven op de gebudgetteerde 3,5 miljard voor de Oosterweelverbinding zelf.

Tags: 

Het compromisvoorstel rond de Oosterweel-verbinding (DM 7/2) komt tegemoet aan de eisen van de overheid en de actiegroepen, maar dat betekent niet dat het akkoord al rond is. De actiegroepen hebben het moeilijk om het compromis te verkopen bij hun achterban zolang ze geen garanties krijgen voor de totale overkapping van de Oosterweel-verbinding. Intussen waarschuwen deskundigen dat het niet eenvoudig wordt om de verkeersstromen te scheiden. Ook de kostprijs roept vragen op. Het ziet ernaar uit dat nu vooral zal worden gediscussieerd over de volgorde van de investeringen.

Pages