Oosterweel

De fietsostrade die Essen met de stad verbindt, kan niet worden voltooid zolang de werken aan de Oosterweel niet gestart zijn. De provincie en de stad wachten met het laatste stuk fietsostrade, tussen de Luchtbal en het Albertkanaal, omdat hier een grote werf voor de Oosterweel komt te liggen. Hoe meer de Oosterweelwerken opschuiven, hoe langer het duurt voor de fietssnelweg kan worden voltooid. De stad Antwerpen belooft intussen wel al een tijdelijk fietspad aan te leggen.

Het blijft een evergreen in alle discussies over de mobiliteit in Antwerpen. Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij! Zou het echt?

Kersvers Antwerps lijsttrekker Philippe De Backer (Open VLD) startte op twitter zijn campagne. ‘De Liefkenshoektunnel tolvrij maken, kunnen we nu doen. Het is een snelle maatregel die niks kost. Het haalt bovendien 20 procent van het vrachtvervoer weg van de Ring en de economische baten liggen 4 keer hoger dan de kosten,’ stelt hij.

Geachte minister van Mobiliteit,
Geachte mijnheer Weyts,

“De vijand van een goed plan is een beter plan”, pleegt u wel eens te zeggen wanneer u het over het alternatieve voorstel van Antwerpse actiegroepen voor de Oosterweelverbinding hebt.

Dank u voor het compliment. Wij vinden ons voorstel voor een derde Scheldekruising in Antwerpen inderdaad beter dan het plan dat de Vlaamse overheid inmiddels al anderhalf decennium propageert.

Met de steun van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds tekende AG Vespa een aantal voorstellen uit ter verbetering van de site Spoor Oost.  Een selectie van deze ontwerpen, die kaderen in een breder toekomstperspectief, zou kunnen worden uitgevoerd in de loop van 2017 en 2018.  Welke dat zijn, werd gisteren besproken in TRIX.  De stad Antwerpen en AG Vespa nodigen gisteren een beperkt aantal partners uit om de verschillende scenario’s voor te stellen en te bespreken.
 

Het Vlaams Belang wil dat het doorgaand vrachtverkeer van de Antwerpse Ring wordt gehaald. Daarom pleit de partij voor de aanleg van de grote Ring rond Antwerpen, langs het klaverblad in Ranst. De Oosterweelverbinding is volgens het Vlaams Belang dood en begraven. Om het verkeer in de stad vlot te krijgen, moeten er opnieuw bruggen over de kruispunten van de Singel komen, en moeten de Leien en de Kaaien verkeers-assen te blijven.

Pages